20161121_NKF_Puls_web.png (3)

I 2017 får spillesteder og festivaler en unik mulighed for at arbejde fokuseret med nordisk musik og præsentere deres publikum for lovende artister med internationalt potentiale. Nordisk Kulturfond lancerer i dag det ambitiøse treårige program puls, der alene i 2017 vil uddele 3,5 mio. danske kroner til ca. 35 spillesteder og festivaler i hele Norden.

Livemusikken som katalysator for et stærkere nordisk musikmarked

Som musikmarked, turnémarked og arbejdsmarked rummer Norden et stort, men uudnyttet potentiale. Sammenlagt har de nordiske lande den 12. største økonomi i verden, og der findes flere ligheder mellem landene, fx når det gælder kunststøtte, arbejdsmarkedsstrukturer og kulturforbrug. I en virkelighed hvor vi streamer musik fra digitale tjenester, er livemusikken blevet et af de mest centrale omdrejningspunkter i musiklivet. Det er her de store, unikke musikoplevelser venter, og det er her der for alvor sker en udvikling i markedet. Derfor er det paradoksalt, at artister fra Norden sjældent spiller i andre nordiske lande. Det betyder, at kendskabet til musik fra andre nordiske lande er begrænset, og at man som artist skal slå igennem på internationale hitlister, før man slår igennem i Norden. Netop dét vil Nordisk Kulturfond med puls-programmet være med til at lave om på.

Nordisk Kulturfonds program puls bliver en katalysator for et netværk af scener for nordiske artister og udbreder musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum. Støtten er målrettet koncertarrangørerne, der kuraterer musikken i mødet mellem publikum og kunstværk ved at sætte artisterne på programmet og få dem ud til et nyt nordisk publikum. Det åbner en mulighed for at vende det traditionelle blik på musikeksport og se på importen som en del af eksporten. Ved at støtte importen af musik fra andre nordiske lande via arrangørenes arbejde, kan puls skabe et stærkere nordisk musikmarked. Til gavn for både spillesteder og festivaler, artister og publikum.

Direktør for Nordisk Kulturfond Benny Marcel udtaler:

”Vores ambition er at skabe en naturlig strøm af artister mellem de nordiske lande og et stærkt netværk mellem de nordiske scener. Med puls vil vi inspirere og styrke koncertarrangørernes arbejde med kuratering af nordiske artister som en modvægt til den kommercielle tilgang til livemusikken. En tilgang som er vigtig, men meget let bliver dominerende. puls-koncerterne skal give spillestederne og festivalerne mulighed for at bryde med både nationale og mentale grænser i en grænsetid og samle os omkring det åbne, pulserende og ambitiøse Norden.”

puls er i 2017 finansieret med 2,5 mio danske kroner fra Nordisk Kulturfond og 1 mio. danske kroner fra Nordisk Ministerråd for Kultur. Nordisk Kulturfond har også vedtaget at øremærke midler til satsningen i 2018 og 2019.