22072

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Nicolina Arcini

Folk och Kultur 2021 syftar till att öppna för det breda samtalet om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Årets konvent vill inrikta sig mot framtiden genom att fråga vilka kulturpolitiska åtgärder man ska ta och vilken påverkan coronakrisen har i vårt samhälle.

Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel kommer bl.a. att leda och moderera samtal som fokuserar på nationell kulturpolitik på konventets tredje dag, fredagen den 12 februari. I diskussioner med Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind och ledamöter i Kulturutskottet frågar vi vad som sker i kulturpolitiken för tillfället och hur framtiden ser ut. Direkt efter kommenterar och diskuterar Marcel ämnen och teman från de tidigare samtalen tillsammans med journalisten Kerstin Brunnberg.


Foto: Sveriges Riksdag, Nikolina Arcini

Samtal med nordiska direktörer, kl. 9.15
Tillsammans med nordiska direktörer kommer vi att diskutera konstens och kulturens roll som drivkraft för hållbar utveckling i Norden. Baserad på det nordiska kultursamarbetet frågar vi hur kulturen mår i våra nordiska grannländer.

Samtal med ledamöter i Sveriges riksdags kulturutskott, kl. 9.35
Under samtalet ska samtliga partiers kulturpolitiska talespersoner definiera och reflektera över vad nationell kulturpolitik betyder för dem och deras parti. Vi frågar hur ledamöterna vill bidra till att utveckla den nationella kulturpolitiken framåt.

Samtal med Sveriges kultur och demokratiminister Amanda Lind, kl. 10.10
Vi möter kultur- och demokratiminister Amanda Lind som berättar vad nationell kulturpolitik betyder för henne och hur hon kommer att bidra till kulturpolitikens framtid. Genom att dela sina insikter från kulturpolitiken kommer Lind att öppna upp sina framtidsplaner kring dagsaktuella ämnen.

För att kunna följa programmet på Folk och kultur 2021 ska man skapa ett konto på konventets digitala plattform här. Du kan ta del av allt innehåll utan kostnad fram till den 19 februari.