Globus artikel

”Vi er meget glade og imponerede over den store interesse vi har oplevet for Globus-programmet. Det store antal kvalificerede ansøgninger giver udtryk for, at der findes et behov for nye typer kunstneriske og kulturelle samarbejder og netværk, der vil søge nye perspektiver og udvikle dialog på tværs af forskellige kontekster. Programmet demonstrerer også vigtigheden af at understøtte internationalt kunstnerisk og kulturelt samarbejde i en virkelighed, der er stadigt mere kompleks og præget af globale processer og omvæltninger", siger Benny Marcel, direktør for Nordisk Kulturfond.      

De 14 udvalgte projekter rummer en bred vifte af forskellige initiativer inden for flere kunst- og kulturområder. Gennem samarbejder i projekterne bliver Norden flettet ind i globale netværk, der skaber forbindelser mellem aktører fra forskellige sider af verden. Programmet har især fokus på initiativer, der arbejder med eksperimenterende processer og metoder, og flere af projekterne kombinerer tværfaglige kunstneriske og kreative metoder med videnskabelige og filosofiske tilgange 

Indsigter fra en international sagkyndiggruppe  
Fonden har i programmet samarbejdet med en international gruppe af eksperter, som også har deltaget i evalueringen af ansøgningerne. Gruppen har i 2022 bestået af Jimena Lara (MX), direktør for Anglo Arts, Anglo Mexican Foundation, Pooja Sood (IN), direktør for Khoj International Artists’ Association i Indien og Camilla Mordhorst, direktør for Det Danske Kulturinstitut.   

“Det er altid spændende at se, hvordan et nyt program bliver modtaget. Vi har været overvældet af mængden af ansøgninger og kvaliteten. De afspejler, at mange kunstnere arbejder i internationale netværk, der adresserer globale temaer i deres værker. En af programmets stærkeste sider er, at det fremmer kunst- og kulturprojekter, der arbejder på tværs af grænser og genrer, og skaber forbindelser mellem individuelle kunstnere og kulturinstitutioner. Programmet forbinder det nordiske med den globale scene og viser, at samspillet mellem det nordiske og det globale ikke kun bidrager med nye perspektiver, men fordrer også rigtig gode kunstprojekter", udtaler gruppen.  

Fokus på netværk og viden  
Globus Call er den nyeste del af Nordisk Kulturfonds samlede Globus-satsning. Formålet med programmet er at give kunstnere og kulturaktører mulighed for at engagere sig i transnationale og langsigtede samarbejder og netværk, som strækker sig udover den nordiske region. Programmet kan søges årligt og den næste ansøgningsrunde annonceres i foråret 2023.   

Som en del af programmet vil fonden på sigt facilitere et netværk på tværs af de projekter, som har opnået støtte. Dette vil inkludere udvikling af strukturer og online-fora for videre vidensudveksling på tværs af de involverede partnere og mellem de enkelte projekter og fonden.  

"Vi ser meget frem til at følge projekternes videre rejse. På denne måde får vi også mulighed for at undersøge, hvordan en ny form for nordisk relevans kan opstå i samarbejdet med flere globale projekter, der på forskellige måder inddrager Norden i deres arbejde. Formålet er at udvikle en ny platform for projekter, der deler ambitionen om en global kunstnerisk praksis", siger Anni Syrjäläinen, seniorrådgiver og projektleder for Globus-programmet. 

Oversigt over projekter, der har modtaget støtte i den første ansøgningsrunde i Globus Gall:  

Amplifying Heritage: Exploring local artistic and educational opportunities of heritage through a global perspective – af Kansanmusiikki-instituutti ry  
Samarbejde og deltagelse fra Nepal, Mauritius og Finland  
Om projektet: Projektet er et samarbejde mellem Mauritius, Finland og Nepal, som vil støtte og styrke lokale og traditionelle musikalske praksisser. Gennem nye former for formel og uformel undervisning vil projektet engagere lokale unge i deres musikalske arv og dermed sikre, at traditionerne lever videre i næste generation.


An Urgent Situation del 2 – af Praksis Oslo
 
Samarbejde og deltagelse fra Norge, Malaysia, Indonesien og Zambia  
Om projektet: Gennem et residenceprogram, et globalt netværk, en publikation og et seminar vil An Urgent Situation part 2 undersøge, hvordan kunstnere, arkitekter og andre kreative aktører kan spille en central rolle i udviklingen af en ny slags turismeindustri, der har miljø, bæredygtighed og respekt for lokalsamfund som omdrejningspunkt.


Exploring Global Digital Infrastructures and New Business Models for Contemporary Performance – af Sirkus- ja teatteriyhdistys Lumous (Lumo Company) 
 
Samarbejde og deltagelse fra Storbritannien, Letland og Finland  
Om projektet: I et forskningssamarbejde med Nottingham Universitet vil projektet afsøge nye digitale virksomhedsmodeller og globale infrastrukturer for performancekunstnere. Projektets hovedfokus er at afsøge det digitales muligheder og potentiale for performancekunsten.


Ghost Agency: Women's Rights in the Age of Surveillance Capitalism – af Gro Sarauw m.fl.
 
Samarbejde og deltagelse fra Mexico, USA, Danmark og Norge.  
Om projektet: Projektet er et partnerskab mellem Mexico, Danmark og Norge, der gennem kunstnerisk praksis og forskning om cybersikkerhed vil skabe en sikker, digital platform for voldsramte kvinder. Med Mexico som case undersøger projektet hvordan landets overvejende patriarkalske kultur gennemsyrer online kommunikation samtidig med, at projektet afsøger muligheder for, at voldsramte kvinder kan færdes anonymt og sikkert online.


Interdependent Intersections – af Amble Skuse 
 
Samarbejde og deltagelse fra Storbritannien, Serbien, Ungarn, Sverige og Danmark  
Om projektet: Interdependent Intersections er et projekt, der undersøger de punkter, hvor teknologi og menneskeliv sammenflettes. Gennem lyd- og videokunst samt kropssensorer undersøger projektet hvordan teknologi skaber muligheder for kroppe med handicap, og hvordan teknologien i fremtiden kan være med til at redefinere opfattelsen af den normative krop.


Now Soon Over – af CCA Berlin gGmbH 
 
Samarbejde og deltagelse fra Hongkong, Nigeria, Brasilien, Storbritannien, Tyskland og Sverige  
Om projektet: Now Soon Over er et internationalt samarbejde mellem kunstcentre i Brasilien, Sverige, Norge, Nigeria og Storbritannien, som vil skabe et netværk mellem nyligt etablerede kunstinstitutioner. Netværket skal fordre erfarings- og kunstnerisk udveksling på tværs af den næste generation af kunstinstitutioner.


PACE-Nordic: The Pan-African Creative Exchange Nordic Connection – af Pan-African Creative Exchange 
 
Samarbejde og deltagelse fra Sydafrika, Storbritannien, USA, Australien, Holland, Østrig, Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island 
Om projektet: Et langvarigt netværks- og udvekslingsprogram mellem kunstnere og kulturaktører fra norden og det afrikanske kontinent. Med de nye forbindelser og samarbejder på tværs af de geografiske områder, vil projektet være med til at påvirke den kulturelle repræsentation på verdens kunstscener.


Reparative Encounters: a transcontinental network for artistic research and reparative practices – af Daniela Agostinho m.fl.
 
Samarbejde og deltagelse fra Amerikanske Jomfruøer, Ghana, Grønland og Danmark  
Om projektet: Projektet er et transkontinentalt samarbejde mellem Danmark, De Amerikanske Jomfruøer, Ghana og Grønland. Med udgangspunkt i norden vil projektet skabe nye vidensstrømme mellem syd og nord, som på sigt skal cementere sig som et langvarigt kunstnerisk netværk.


ROTULAMA: revitalizing independent shops in the midst of gentrification – af Super Eclectic 
 
Samarbejde og deltagelse fra Taiwan, Portugal og Finland  
Om projektet: Projektet ROTULAMA vil styrke små, selvstændige butiksejere i kampen mod gentrificeringen. I samarbejde med butiksejerne vil projektet skabe stedsspecifikke kunstværker, som vil kunne puste nyt liv i butikkernes visuelle identitet, skabe bevidsthed om gentrificering og formidle historierne bag de selvstændige butikker.


Seeds for Solidarity: Advancing climate justice through cross-cultural creative collaborations – af Punos Taide & Tutkimus
 
Samarbejde og deltagelse Finland, Sápmi, Taiwan, New Zealand og hele Latinamerika.  
Om projektet: Seeds for Solidarity er et projekt, som vil fordre klimaretfærdighed gennem støtte til kunst- og kulturprojekter, der udfordrer vestlig praksis og viden.

Sensorium – Voice Beyond Language – af Enactlab  
Samarbejde og deltagelse fra USA, Danmark og Sydafrika  
Om projektet: I en sammensmeltning mellem kunst, teknologi og samskabelsesprocesser undersøger SENSORIUM hvordan stemmen er et centralt kunstnerisk, fysisk, socialt og demokratisk redskab. Med projektet vil samarbejdet undersøge,  hvordan stemmen kan udtrykkes på nye kunstneriske og autentiske måder.

Simia – Platform for Research and Practice – af Mandus Ridefelt  
Samarbejde og deltagelse fra Egypten, Jordan, Singapore, Kina, Tyrkiet og Danmark  
Om projektet: 
Projektet vil skabe en platform for forskning og kulturproduktion der har teknopolitik som omdrejningspunkt. Projektet beskæftiger sig med temaer som formidling af uenighed, overvågningsøkonomier og bevægelse af mennesker, information og energi på tværs af geopolitiske kontekster.


The Wedding – af Blaagard Teater
 
Samarbejde og deltagelse fra Libanon og Denmark  
Om projektet: 
The Wedding er et teaterstykke, hvis idé er blevet til i samarbejdet mellem to teatre, to byer og to samfund: Blågårds Teater i København og Theater of the Women of the Camp i flygtningelejren Borj el Barajneh i Beirut. Sammen vil teatrene opsætte et teaterstykke, der skal nedbryde grænserne mellem flygtningelejren og resten af verden samt skabe forståelse mellem forskellige kulturer.


Unfolding the Universe – af Tenthaus 
 
Samarbejde og deltagelse fra Taiwan, Letland, Indonesien, Thailand, Costa Rica, Ecuador, Zambia, Colombia, USA, Storbritannien, Danmark og Norge  
Om projektet:
Unfolding the Universe er et bredt internationalt samarbejde med partnere fra hele fem kontinenter. Projektets hovedfokus er biennalens gavnlige rolle i at styrke og udvide eksisterende kunstneriske netværk.