Mondiacult Umbraco

Foto: UNESCO/ Mondiacult 2022 

MONDIACULT 2022 fandt sted i Mexico City den 28.-30. september. Under begivenheden arbejdede repræsentanter fra hele verden på at finde nye måder at inddrage kulturens behov bedre i den politiske beslutningstagning og undersøge, hvordan kultur kan bidrage til at stimulere bæredygtighed. Den globale konference så også på kulturpolitikkens rolle i forbindelse med håndteringen af globale udfordringer samt kortlægge aktuelle kulturelle tendenser, herunder konsekvenserne af COVID-19-pandemien for kunst og kultur.

Et af hovedformålene med konferencen var at bane vejen for den fulde integration af kulturen som et globalt offentligt gode i det sidste årtis foranstaltninger til gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling.

Kajsa Ravin, generaldirektør i Statens Kunstråd og viceleder for Nordisk Kulturfonds bestyrelse, var moderator for et event på konferencen i forbindelse med et nyligt etableret partnerskab mellem Nordisk Kulturfond og UNESCO.

Arrangementet fandt sted torsdag den 29. september kl. 14.00-14.00 (mexicansk tid) og var organiseret af Interagency Platform on Culture and Sustainable Development. Arrangementet samlede repræsentanter fra forskellige FN-organer og interessenter fra civilsamfundet for at drøfte emnet "Kultur som et globalt offentligt gode: en menneskecentreret dagsorden for kulturpolitikker".

Kajsa Ravin gav den indledende tale sammen med Ernesto Ottone R, UNESCO's vicegeneraldirektør for kultur, hvorefter samtalen vil søge at udforske, hvordan man kan skabe en mere menneskecentreret dagsorden for kulturpolitikken. Diskussionen berørte bland andet emner som anstændigt arbejde, færdigheder og innovation; uddannelsesmodeller til at udligne uligheder inden og uden for kultursektoren; et mere effektivt menneskerettighedsbaseret forvaltningssystem; og kulturens indvirkning på tværs af udviklingsspektret.

Du kan læse mere om eventet på UNESCO's hjemmeside. 

Se eventet online here.