Bokmässan 2022

Fotorettigheder: Melker Dahlstrand, Anna Ledin Wirén, Peter Hoelstad

Seminaret afholdes torsdag d. 22. september kl. kl. 16.45-17.30. Samtalen kan også opleves digitalt via Bokmässan Play eller ses live på Sveriges Utbildningsradio. 

De medvirkende er Mika Romanus, direktør for Konstnärsnämnden; Ziv Nevo Kulman Israels ambassadør i Sverige og Eline Sigfusson, direktør for a/nordi/c – tænketank for kunst, kultur og politik. Nordisk Kulturfonds direktør Benny Marcel byder velkommen og samtalen modereres af virksomhedschef på Bonniers Konsthall, Ellen Wettmark.

Behov for flere perspektiver 

Spørgsmål relateret til den kunstneriske ytringsfrihed har i de senere år opnået nyt fokus både i Norden og globalt. Internationale rapporter viser, at kunstnere og kulturudøvere i stigende grad står over for restriktioner på deres kunstneriske frihed og forsøg på at styre deres kunstneriske praksis - en tendens, som er blevet tydeligere med covid-19 pandemiens udbrud og det anspændte geopolitiske landskab.

I de nordiske lande er der ligeledes opstået behov for at nytænke og revidere nogle af de institutionelle mekanismer, der både skal sikre kunstens og kulturens frihed og samtidig understøtte deres rolle i udvikling af samfundslivet. Temaet er blevet belyst i flere aktuelle undersøgelser, gennemført af bl.a. Kulturanalys Norden og tænketanken a/nordi/c.

Benny Marcel, direktøren for Nordisk Kulturfond fortæller om baggrunden for seminaret:

I Nordisk Kulturfond har vi oplevet et behov for at stimulere en fornyet samtale om kunstnerisk frihed og dens betydning for udvikling af samfundene.

I Norden har man igennem mange år opbygget omfattende strukturer for at beskytte og sikre kunstens frie udfoldelse i samfundet, men det et blevet endnu vigtigere at diskutere, hvordan disse kan nytænkes for at imødekomme behov i et stadig mere pluralistisk kunst- og kulturliv.

Vi kan også se, at kunsten og kulturen i høj grad taler ind i, og påvirkes af globale tendenser og problemstillinger. Dette understreger nødvendigheden af at kunne se ud over nationale rammer og adressere udfordringerne i et større internationalt og globalt perspektiv.

Ved seminaret bliver forskellige perspektiver på kunstnerisk frihed diskuteret af et kvalificeret ekspertpanel, som har bred erfaring indenfor kultur, kunst og diplomati.

Læs mere om seminaret og de medvirkende her.