Foto

Et nyt netværk har som formål at styrke hver enkelt fonds mulighed for løfte egne programmer og projekter ind i nordiske og internationale sammenhænge. Netværket skal også styrke organisationernes mulighed for videndeling og analyse.

Mødet arrangeres i et samarbejde med Nordens Hus på Færøerne.

Baggrund for mødet

Norden har en population på 27 mio. indbyggere og udgør et geografisk område på størrelse med den 7. største nation i verden. På verdensplan har Norden den 12. største økonomi. Kulturen og kunsten udgør én af hjørnestenene i regionens omfattende samarbejde, og netop kunsten og kulturen er med til at give Norden en stadigt stigende betydning i forhold til resten af verden.

Store forandringer har vendt op og ned på de strukturer og adfærdsmønstre, som har vejledt os igennem generationer. Det betyder at vi bliver nød til at se, forstå og fortælle om vores samfund og region på en ny måde. Kunst og kulturlivet i Norden har en mulighed for at gå forrest i udviklingen af grænseløse og globale netværk, som kan hjælpe os til at forstå og udvikle vores egne velfærdssamfund. Her spiller bidragene fra de private kulturfonde og stiftelser en stadigt vigtigere rolle.

Vi ser mange ligheder og forskelle i fondsbilledet i de forskellige nordiske lande. Der findes et virvar af regler, fundatser og beslutninger, som kan være svære at overskue. Og hver enkelt fond, skal ofte samtidig navigere og prioritere inden for begrænsede områder, og formulere sit værd og virke inden for netop dette område.

Vi har valgt at afholde mødet på Færøerne, for at hver især kan komme væk fra sit eget centrum. Samtidig bliver det en mulighed for at opleve, hvorledes store geopolitiske forandringer håndteres i et mindre land.