ian-dooley-325436.jpg

Seksuel chikane og seksuelle overgreb i hele Norden har i de seneste uger fået stor opmærksomhed i kraft af #MeToo. En stor mængde af vidnesbyrd fra mange dele af kultursektoren peger på, at det ikke er enkelte hændelser, men et mønster og en struktur, som vi alle sammen må tage ansvar for at bryde. Vi ser med afsky på alle de overgreb, som den store mængde af beretninger har bragt frem i lyset, og vi ønsker at udtrykke vores støtte til alle de, som er berørt.

Nordisk Kulturfond ser alvorligt på de uacceptable misforhold, der er dukket op i kultursfæren. Norden og den øvrige verden befinder sig i en stor omvæltning med samfundsmæssige udfordringer. Vi anser det ukrænkelige menneskeværd som en forudsætning for udviklingen og fremskridtet i den foranderlige verden, hvor netop kunsten og kulturen kan tilbyde grænseløse og åbne fællesskaber. Derfor kommer Nordisk Kulturfond fortsat kun til at støtte de kræfter, som arbejder for en mangfoldighed af udtryk og et lige værd for alle mennesker!

Gennem kunst og kultur får vi unikke muligheder for at leve os ind i andre menneskers virkelighed. Det er her, at vi udvikler kreativitet, empati og modstandskraft. Derfor må ingen, som deltager i et nordisk projekt, være bange for chikane og overgreb. Alle de aktører, som findes i det nordiske kultursamarbejde, har fremover en livsnødvendig opgave i at skabe forudsætninger for, at der findes uvilkårlig respekt for menneskets ukrænkelige menneskeværd - uanset alder, køn, etnicitet, religion, seksuel orientering eller handicap.

Opråbene i #MeToo kommer til at bidrage til en forandring af de nuværende strukturer og en synliggørelse af de chikanerier og overgreb som er foregået. Tavshedskulturen skal brydes - sexistisk jargon kan ikke accepteres. Overgreb må aldrig undskyldes - men skal altid anmeldes og håndteres af det respektive lands retsvæsen, uanset hvor i Norden man befinder sig.

#MeToo har vist, at vi alle i kulturverdenen må tage større ansvar og vise vejen for det ukrænkelige menneskeværd som en forudsætning for udviklingen og fremskridtet.

København, den 5. december 2017
Bestyrelsen

Paavo Arhinmäki (FI)
Medlem af Riksdagen, Bestyrelsesformand

Riitta Kaivosoja (FI)
Overdirektør, Kultur-, idræts- og ungdomspolitisk afdeling, Undervisnings- og kulturministeriet, Bestyrelsens næstformand.

Valgerður Gunnarsdóttir (IS)
Medlem af Altinget, bestyrelsesmedlem

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson (IS)
Forfatter og musiker, bestyrelsesmedlem

Kristin Danielsen (NO)
Direktør, Norsk kulturråd, bestyrelsesmedlem

Jorodd Asphjell (NO)
Medlem af Stortinget, bestyrelsesmedlem

Mogens Jensen (DK)
Medlem af Folketinget, bestyrelsesmedlem

Per Voetmann (DK)
Sektorchef for kultur, fritid og borgerservice, Lolland Kommune, bestyrelsesmedlem

Peter Johnsson (SE)
Medlem af Riksdagen, suppleant

Staffan Forssell (SE)
Generaldirektør for Staten kulturråd, bestyrelsesmedlem

Martin Næs (FO)
Afdelingsdirektør, Mentamálaráðið, bestyrelsesmedlem

Mikael Staffas (Åland)
Medlem af Ålands lagting, bestyrelsesmedlem

Johan Lund Olsen (GL)
Politisk rådgiver, suppleant