Nyhedsbrev.jpg

Rapporten bygger på en gennemgang af Nordisk Kulturfonds støttede projekter i 2015 og 2016 udført af fondens sagkyndige og perspektiveret med deres specifikke viden om udviklingen og tendenserne i kunst- og kulturverdenen i de nordiske lande - og international.

Nordisk Kulturfonds direktør Benny Marcel udtaler:
"Det er helt centralt for Nordisk Kulturfond at opbygge kundskab om sine støtteområder og identificere relevante og aktuelle spørgsmål for at kunne indgå i en åben dialog med nordiske kunst- og kulturaktører. Vores sagkyndige har givet fonden nogle interessante perspektiver, og det er vores klare opfattelse, at rapportens analyser og tolkninger er ganske spot on, selvom der selvfølgelig ikke er tale om en videnskabelig rapport med entydige sandheder. Med tendensrapporten ser vi en række udviklingspotentialer.”

Samspil mellem støtte og opfølgning er en af to overordnede prioriteter i fondens strategi for årene 2016-2018, og denne tendensrapport er et første pilotprojekt med netop det mål for øje. I det videre forløb skal fondens sagkyndige og bestyrelse arbejde videre med rapportens indhold i første halvdel af 2017 med særligt fokus på fondens kriterier for støtte, men det er også i høj grad fondens håb, at feltet og andre interessenter giver respons på indholdet.

Nordisk Kulturfonds sagkyndige er en gruppe af eksperter inden for en bred vifte af forskellige kunst- og kulturområder fra hele Norden. De sagkyndige bidrager med værdifulde faglige indspil til fonden ved at kvalitetsvurdere samtlige ansøgninger og ved at indgå aktivt i udviklingen af fonden. De udpeges på baggrund af forslag fra de nationale kulturstøttemyndigheder.

Download Tendensrapport 2016