Tobias Keller Hzslh5zv42s Unsplash

Fondens ansøgere vil fra januar 2020 møde en fornyet ansøgningsportal (kaldet Min Side) og nye ansøgningsskemaer. Den nye portal vil lette ansøgningsprocessen til fondens støtteprogrammer, gøre det nemmere at anmode om udbetalinger og afrapportere for støttede projekter. 

Har du et aktivt støttet projekt hos fonden, vil din brugerprofil på den nuværende Min Side og de tilknyttede projekt- og udbetalingsoplysninger blive flyttet automatisk til den nye portal. Udkast til nye ansøgninger og ikke-aktive ansøgninger bliver slettet. 

I det nye system skal alle støttemodtagere forholde sig til følgende:

- Alle skal, når støtten ønskes udbetalt, indsende en udbetalingsanmodning med betalingsoplysninger via Min Side. Dette gælder også Opstart-støtte.

- I forbindelse med alle udbetalingsanmodninger skal støttemodtageren vedhæfte en kontodokumentation fra banken (Bank Verification Letter), der bekræfter, at den konto der ønskes udbetalt til, tilhører bevillingshaver. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

  • Identifikation af kontoejer med navn, adresse, oplysning om CVR/organisationsnummer mv.
  • Identifikation af bank med navn, adresse, adresse, oplysning om CVR/organisationsnummer mv.
  • Identifikation af konti incl. IBAN/BIC
  • Gyldighedsdato
  • Oplysning om kontaktperson der kan kontaktes ved spørgsmål
  • Underskrift af dertil bemyndiget personel

Her kan du uploade en skabelon for et standard Bank Verification Letter.
Du kan også bede om et tilsvarende dokument fra din bank.