Kelli Tungay Sj0nhvib4ey Unsplash

Nordisk Kulturfond har siden udbruddet af covid-19 –pandemien fulgt tæt med i udviklingen af de forskellige initiativer og tiltag, der er blevet iværksat i de nordiske lande for at hjælpe kultursektoren gennem krisen. Som led i det arbejde offentliggør vi nu en rapport, der analyserer og giver et indblik i nogle af de overordnede tendenser, der kan ses inden for kultursektoren.  

Rapporten er et levende dokument, som vi løbende vil opdatere med ny information. Det er derfor ikke en udtømmende rapport, men med denne rapport ønsker vi at åbne op for en dialog og invitere til en yderligere vidensindsamling på nordisk niveau.  

Læs rapporten her.

Har du flere input eller kendskab til nye initiativer i kultursektoren i Norden er du velkommen til at kontakte os på: kulturfonden@norden.org