20161121_NKF_Puls_web.png (3)

Direktør for Nordisk Kulturfond Benny Marcel udtaler:
”Vi er utroligt glade for, at puls-ansøgerne har gjort det muligt for os at lave en udvælgelse, som omfavner hele feltet. Med udpegningen af hele 46 koncertarrangører støtter vi både foreninger og kommercielle aktører og en mangfoldighed inden for musikgenrer, køn og alder – og det endda med en stor geografisk spredning, der gør, at utroligt mange får mulighed for at opleve nordiske artister, som de sikkert ellers ikke var stødt på. De 46 arrangører har alle leveret et bud på et musikprogram af høj kvalitet, og vi håber, at de med puls-koncerterne kan være med til at bryde grænser og åbne nye døre for både artister og publikum.”

Med puls er det lykkedes at vende det traditionelle blik på musikeksport på hovedet og i stedet se på importen af musik fra andre nordiske lande via arrangørenes arbejde. Puls har også fået stor national opbakning fra de nordiske lande og de nordiske kulturministre, og op mod 40 % af uddelingen i 2017 er finansieret af Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond i Danmark, Music Foundation Finland samt Undervisnings- og kulturministeriet i Finland.

Opbakningen ses også tydeligt i ansøgerfeltet, hvor ikke mindre end 105 koncertarrangører fra hele Norden havde søgt om at blive puls-arrangører i 2017-2019.

Seniorrådgiver i Nordisk Kulturfond Eline Sigfusson udtaler:
”Vi har haft et meget stærkt ansøgerfelt, som viser, at interessen for at arbejde med nordisk livemusik er stor og voksende. I en virkelighed, hvor vi streamer musik fra digitale tjenester, er livemusikken blevet et af de mest centrale omdrejningspunkter i musiklivet. Derfor er det vigtigt for os at understøtte, at livemusikken i højere grad tør satse på at overskride landegrænser i Norden. Med udpegningen af puls-arrangører har vi også muligheden for at etablere et stærkt netværk af nordiske scener, som kan åbne døre for flere spændende artister og tilbyde dem et større nordisk publikum.”

Puls-arrangørerne har fået støtte til at afvikle i alt 309 koncerter samt midler til publikumsudvikling. Støtten er uddelt specifikt for ét år ad gangen til et konkret program på mellem 5-10 koncerter, som skal afvikles i perioden august 2017 – august 2018.

De 46 pulsarrangører fordeler sig på følgende lande:

Danmark: 16 arrangører, Finland: 11 arrangører, Færøerne: 4 arrangører, Island: 1 arrangør, Norge: 4 arrangører, Sverige: 8 arrangører.

For yderligere information, kontakt:
Eline Sigfusson, seniorrådgiver, +45 5366 0605

Uddelingen af puls 2017Finansiering

puls er i 2017 finansieret med

  • 2,5 mio DKK fra Nordisk Kulturfond. Fonden har desuden reserveret midler til satsningen i 2018 og 2019.
  • 1 mio. DKK fra Nordisk Ministerråd for Kultur.
  • 400 000 DKK fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik. Denne ekstra bevilling har betydet, at fire ekstra danske spillesteder har kunnet få støtte inden for rammerne af puls.
  • 220 000 DKK fra Musik Foundation Finland og Undervisnings- og Kulturministeriet i Finland. Denne ekstra bevilling har betydet, at tre ekstra finske spillesteder kunne få støtte inden for rammerne af puls.

For at blive puls-arrangør er det desuden en betingelse, at koncerterne finansieres delvist af arrangørerne selv. Egenfinansieringen af puls-koncerterne udgør ca. 2/3, og dermed investeres der det kommende år ca. 12 mio. DKK til afvikling af pulskoncerter.

Udpegningsproces

Alle ansøgninger er blevet screenet af de nationale kulturstøttemyndigheder i Norge, Danmark, Sverige og Finland. De nationale kulturstøttemyndigheder har vurderet ansøgers kompetence i branchen og kompetence til at arbejde kvalitativt med nyskabende artister og program. Fondens musiksagkyndige har foretaget en vurdering af ansøgningerne med fokus på kvalitet og udvikling i musikprogrammet. Det er en sammenstilling af de to vurderinger, som har udgjort den endelige prioritering af de ansøgningerne.

Udvikling af puls-programmet

puls-programmet er udviklet i et samarbejde med nationale kulturstøtteorganer og de nationale liveorganisationer samt i dialog med koncertarrangører i de nordiske lande.

Puls i 2018-2019

De udpegede puls-arrangørerne skal de kommende to år løbende evaluere programmet samt udvikle nye musikprogrammer, publikumsarbejde og skabe nye samarbejder for at tilgodese artisternes turnémuligheder. Fonden vil desuden gå i dialog med koncertarrangører fra Norge, Island, Grønland og Åland for at undersøge, hvorvidt arrangører fra disse lande og områder skal kunne søge om at blive puls-arrangører i 2018-2019.