Nordisk netværk

Nordisk Kulturfond har et netværk af samarbejdspartnere i de nordiske lande. Du kan også kontakte én af fondens projektambassadører, hvis du har brug for rådgivning til dit projekt.

Du kan kontakte vores samarbejdspartnere, hvis du vil vide mere om nordisk samarbejde og om at søge støtte hos Nordisk Kulturfond. De kan også være med til at videreudvikle dit projekt. Samarbejdspartnere holder ind imellem informationsworkshops om at ansøge projektstøtte hos Nordisk Kulturfond og andre nordiske organer.

Nordisk Kulturkontakt
Nordisk Kulturkontakt (NKK) er en organisation under Nordisk Ministerråd. Organisationen har tre aktivitetsområder. De fungerer som sekretariat for Nordisk Ministerråds fire nordiske støtteprogrammer: Kultur-og kunstprogrammet, Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur, Volt og NORDBUK. NKK driver også et kulturcenter og bibliotek i centrum af Helsinki, som spreder viden og interesse for nordisk kultur og sprog i Finland. Endelig profilerer organisationen nordisk kultur internationalt.

To nordiske huse
Nordens hus i Reykjavik er et nordisk kultur- og videnscenter og et kreativt mødested, og fungerer som et forbindende led mellem Island og det øvrige Norden.
Nordens hus på Færøerne fremmer kulturlivet på Færøerne og skaber gensidige relationer mellem kulturlivet på øerne og Norden i øvrigt.

To nordiske institutter
Nordens institut på Grønland (NAPA) yder støtte og bidrager til at udvikle det grønlandske kulturliv med særligt fokus på børn- og ungdomskultur, samt formidler nordisk kultur på Grønland og grønlandsk kultur i det øvrige Norden.

Nordens institut på Ålands (NIPÅ) opgave er at styrke det ålandska kulturliv, fremme Ålands aktiv deltagelse i nordisk samarbejde og udvikle samarbejdet mellem Åland og de øvrige lande på det alment kulturelle område.