Resan Till Treriksröset Väyläfestivaali2018 (003)

Picture: Väyläfestivaali

Hvorfor projektet modtog støtte

Festivalen har stor opmærksomhed på forbindelserne mellem geografiske placeringer, den enkelte kunstners forbindelse til disse, de faktiske kunstudtryk, der vil finde sted på stedet, og hvordan musik og litteratur møder både lokale og besøgende publikum. Flere aspekter i festivalen viser viljen til at udvikle sig og være dynamisk. For eksempel bevæger hver ny festival sig langs en ny rute gennem Tornedalen. Programmet samler også unge og lovende kunstnere med velrenommerede, etablerede kunstnere. Kunstnerne i programmet er på højt niveau. Ansøgningen er velreflekteret om publikumsarbejdet og planlagte informationskanaler, og det er en fin ambition at ønske at lette møder mellem lokale og besøgende publikum.

Ansøgerens projektbeskrivelse

Väyläfestivaali er en multikunst- og kulturfestival, der afholdes i Tornedalen, der arrangeres midt om sommeren i Finland, Sverige og Norge. I programmet for Väyläfestivaali 2019 vil der være forfattere fra regionen, der repræsenterer forskellige sproggrupper, orgelmusik fra det tidspunkt, hvor kirkerne (fra der hvor arrangementet afholdes) blev bygget, folkesang og klassisk musik inspireret af naturen.

Väyläfestivaali stammede fra et ønske om at skabe en kunstbegivenhed, der samlede de mange kulturelle traditioner i Tornedalen og forskellige kunstfelter. Det centrale mål var at sænke de kulturelle tærskler mellem Finland, Sverige og Norge og at få aktører, der er aktive forskellige steder i regionen, til at have et gensidigt samvirke og samtidig berige de kulturelle aktiviteter i Arktis.