Udklip.JPG (1)


Projektet fik støtte fordi:

Festivalen arbejder ud fra nogle interessante spørgsmålsstillinger og drives på en professionel måde. Festivalen har et solidt og godt planlagt program, som viser en tydelig nordisk profil. Der er tale om et ambitiøst projekt, der kan have stor betydning for Grønlands kunst- og kulturliv.  

 

Ansøger skrev selv om projektet:

Nuuk Nordisk Kulturfestival har et program med et bredt udbud af interdisciplinære nyproduktioner, der involverer sit publikum i co-kreationer og deltagelse. Co-kreationerne og deltagelsen vil overskride grænserne mellem underholdning-kunst, udøver-tilskuere, publikum og spillesteder for således at sætte kultur i en kollektiv selvrefleksion.

Baseret på tidligere års gode erfaringer udvikles Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017 i et bredt samarbejde med Nuuks kunst- og kulturinstitutioner samt deres kunstnere.

Festivalen som tværdisciplinær produktionsplatfom, giver lokale, nordiske aktører mulighed for at arbejde med nye formater med udgangspunkt i den grønlandske kontekst. 

Kunstnerne kan løbende præsentere deres arbejde, for således ikke at tage produktionsprocessen og resultater for givet. Det resulterer i en festival, der er i konstant udvikling og giver plads til nye produktionsprocesser og nye formater, som vi i dag ikke kender til.