North Atlantic Industrial Press Photo Credits BO FROST Architects

Photo credit: BO FROST architects

Projektet modtog finansiering på grund af:

Projektet anerkender de effekter, som moderne kultur og samfund har på det nordatlantiske industrielle miljø fra det 20. århundrede. Projektet bidrager aktivt til at aktivere og udnytte potentialet i disse gamle kulturelle miljøer. Fonden finder, at projektet er relevant med sine målsætninger om at udvikle nordisk samarbejde, og også i forhold til, hvordan projektet understreger de gamle industriområders unikke karakter.

Ansøgeren skrev om projektet:

NORTH ATLANTIC INDUSTRIAL sigter mod at aktivere de æstetiske kvaliteter af udvalgte tomme industribygninger og områder i de nordatlantiske lande. Projektet fokuserer på at opbygge et 3-årigt partnerskab mellem interessenter fra Island, Grønland og Færøerne. Som et langsigtet mål ønsker projektet at bruge de gamle tomme industriområder og omdanne dem til steder for moderne turisme.

Projektet skaber et overblik over omfanget af de industrielle områders æstetiske kvaliteter og visualiserer disse gennem tegning, fotografering og formidling til resten af ​​verden gennem et websted og professionelle seminarer i samarbejde med samarbejdspartnere fra hvert deltagende land.

Projektpartnerne er nationale interessenter i den nordatlantiske region, hvis engagement i projektet er både viden, tid og økonomisk støtte. Partnerne kommer fra områder af kultur og turisme. Dette tværkulturelle partnerskab sigter mod at fange de trends inden for turisme, der fokuserer på kvalitetsoplevelser, unikke kombinationer af natur og sted samt øget interesse for uopdagede destinationer.

Arkitektfirmaet BO FROST arkitekter (DK) er projektleder, og projektpartnerne inkluderer de nationale turistorganisationer og nationale museer i de tre nordatlantiske lande. Projektet vil yderligere samarbejde med de nordiske huse i regionen for at udvikle formidlingen af ​​resultaterne samt andre lokale interessenter.