1_Over Under Over Under Ingrid Becker.jpg

 Projektet fik støtte fordi:

Projektgruppen lægger op til en kunstnerisk undersøgelse gennem det håndlavede. Projektet strækker sig geografisk over et stort område uden for metropolerne, og det er geografien, der er definerende for projektets resultater. I de geografisk bestemte møder sker det uventede. Der bydes andre perspektiver ind end dem, projektet startede med. Det er et åbent projekt med en kernegruppe af udøvere og en invitation til lokale, billedkunstnere såvel som kunsthåndværkere. Ansøgningens billedmateriale vidner om et frisk greb om håndværk og om høj kunstnerisk kvalitet.

Om projektet:

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge skriver:

Hunger er en tilstand, som indtræder ved mangelfuld eller helt manglende tilførsel af næring. Tilstanden kan være sult, savn eller en stærk trang.

Livet og kulturen er i stadig bevægelse; både geografisk og digitalt må vi forholde os til forandringer, et stadigt skiftende grundlag både fysisk og i vores viden. I takt med det flygtige og uoverskuelige vokser trangen til det håndfaste. Det, vi kan røre ved, fysisk forme som vores. Vi mærker en hunger efter håndværket, det håndgjorte. Der er en fornyet interesse for materialebaseret kunst; unge kunststuderende vil snitte, dreje og væve. 

I Hunger ønsker vi at tydeliggøre kunsthåndværket som bærer af moderne værdier og strategier. Indgående hånd- og materialeviden, en evne til at tage ressourcer i brug på og af stedet, er noget, der lever i forandring. Vores viden om det håndgjorte flytter sig, deles, tolkes og fylder omgivelserne til enhver tid. Den er en del af det moderne. 

I den traditionelle håndværkeruddannelse begyndte en lærling hos en mester i faget. Efter svendeprøven anbefaledes det at drage ud og søge viden uden for lærestedet, at gå på valsen, som det hed. Projektet HUNGER vil udvikle tværfaglige mødesteder for håndværket i Norden. Vi vil undersøge, hvordan en bevægelse, det at flytte sig geografisk og skabe noget med hænderne, kan fastholdes i et skabende udtryk. Vores projekt vil orientere sig omkring denne fysiske, konkrete bevægelse som tema eller præmis for den kunstneriske produktion. 

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge ønsker med HUNGER at gå på valsen, at søge, dele, blande og gennem et nordisk samarbejde styrke vores viden med det formål at udvide forståelsen af det håndgjorte: Hvad sker der, når viden erhvervet på forskellige steder og forskellige tider mødes? Og forædles til noget andet? Hvad er et nordisk håndværk i dag? 


Som samtidens kunsthåndværkere søger vi efter, hvad et håndværk knyttet til mødesteder for kultur og faglig udveksling kan være, hvad det kan skabe. HUNGER skal efterlade en ny samarbejdsplatform, et forum for umiddelbare udtryk for, hvad et nordisk håndværk kan indebære i dag. Et center er ikke bare geografi, det er også aktivitet. HUNGER ønsker at lægge grundstenen til skabelsen af et åbent håndværkslandskab og en langsigtet effekt, en bevidstgørelse om håndviden som et materiale i sig selv. Et materiale, som er både frisk og gammelt på én gang.

Projektet afsluttes med en kurateret udstilling.

Det nordiske samarbejde:

Finland og Sverige og Norge.

Projektet er tænkt som en serie med workshops i Malakta (FI), Frösön (SE) og Trondheim (NO). Projektet vil have en fast kerne på 10 kunsthåndværkere med baggrund i forskellige materialer og udtryk, som deltager i alle 3 workshops. Derudover skal der stilles 10 pladser til disposition på ny fra sted til sted. Lokale håndværkere, kunstnere og kulturproducenter kan søge, samtidig med at vi vil invitere.

Total budget: 2 713 200 DKK
Applied for:  1 000 000 DKK                            
Approved grant:  850 000 DKK
Project period: 01.01.2017-31.10.2018

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

  • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
  • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
  • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

Foto: Ingrid Becker, Kunsthåndverker (N)