Fab Craft 2.png

Projektet fik støtte fordi:

At skabe med sine hænder er hjertet i FabCrafts-projektet og essensen af kreativitet og kunsthåndværk. FabCrafts er et åbent projekt, som fremmer deltagelse af nye grupper. Det er et projekt, som appellerer til folk, der aldrig har lavet kunsthåndværk før eller aldrig har set sig selv som "kunsthåndværkere«. Kreativitet er smittende, og du kan endda lægge grundlaget et fremtidigt arbejde og produktinnovationer samt opdage det sjove ved at gøre tingene sammen og være sammen. Alt er baseret på friheden – her behøver du ikke at følge anvisninger. Som innovatorer og kunsthåndværkere tror vi på en kultur, hvor man eksperimenterer sig frem. Projektet kombinerer kunsthåndværk, teknologi og design. Ved at gøre ting sammen opbygges sociale kontakter og møder.

Om projektet:

Med rødder i iværksætterkulturen går 10 digitale produktionslaboratorier på tværs af fem nordiske lande sammen om at anvende teknologi og traditionelt håndværk til at skabe nye former for kunst og håndværk.

Formålet med FabCrafts er at kombinere lokale traditionelle håndværk såsom skræddersyning, træbearbejdning, smedearbejde eller vævning med værktøjerne og den digitale kreativitet fra iværksætter-kulturen gennem et videnudvekslingsprogram og grundig dokumentation, som deler resultaterne med resten af kulturen og verden

Nogle af kontakterne vil blive faciliteret af NFH (Nämnden för hemslöjdsfrågor), mens nogle laboratorier vil blive tilknyttet separat til lokale kunsthåndværkere. Målet er at opnå en dybere forståelse af traditionelle metoder inden for netværket samt at åbne laboratorierne som et rum, der også kan rumme traditionelle og til tider marginaliserede kunstformer og kunsthåndværkere. Derved vil der forhåbentlig blive bygget en bro over kløften mellem de to områder, som historisk har de samme rødder i fremstilling og kreativitet.

Ved at sammensmelte den digitale og den analoge sfære repræsenteret af iværksætter-kulturen og traditionelle håndværkere kan nye, frugtbare manifestationer af kunst og håndværk udvikle sig, så de forskellige generationer i Norden får mulighed for at inspirere hinanden. Projektet vil også for første gang samle de nordiske laboratorier i et fælles samarbejde. Dette vil bane vejen for et mere dybtgående netværk og gensidig inspiration.

Det nordiske samarbejde:

Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Partnere, som deltager i FabCrafts, omfatter:

 • Nämnden för hemslöjdsfrågor (SE)

Laboratorierne:

 • Verket FabLab – Moss (NO)
 • Fellesverkstaden – Oslo (NO)
 • Fab Lab Ísafjörður (IS)
 • TUTLab – Tampere (FI)
 • MIT Fablab – Tromsø (NO)
 • Fab Lab Oulu (FI)
 • Copenhagen Fablab (DK)
 • Aalto Fablab – Helsinki (FI)
 • Fabriken – Malmö (SE)
 • FabLab – Umea (SE)

Total budget: 1 000 000 DKK
Ansøgt: 500 000DKK     
Bevilget: 400 000 DKK
Projektperiode: 01.01.2017-20.01.2018
Projektets hjemmeside

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

 • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
 • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
 • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

 Foto: FabCrafts