Dancing In The Margin Of Climate Change

Photo credit: Dansinitiativet

Projektet modtog finansiering på grund af:

Projektet har en klar ambition om både at styrke netværk og at støtte freelance kunstnere i Barentsregionen. Projektet har et stort potentiale for at udvikle kunstnerisk samarbejde i regionen og bygger på relevante lokale temaer.

Ansøgeren skrev om projektet:

Dans på kanten af klimaændringer sigter mod at udvikle infrastruktur og skabe et attraktivt klima for at leve og arbejde i bevægelsesbaseret kunst i Barentsregionen. Projektet ønsker at fokusere på marginaliserede steder, der ændres ved effekter af urbanisering, digitalisering, globalisering og klimaændringer.

Projektets mål er at engagere alle de fire lande (SE, NO, FI, RUS) i etableringen af danseproduktioner, at nå nye målgrupper og skabe flere arbejdsmuligheder samt mødepunkter for dansekunstnere i regionen. Projektet ønsker at sikre, at dansere får bedre forhold at bo og arbejde i - i Barentsregionen.

"Dansekunstnere i Barents" er et treårigt projekt initieret af Dansinitiativet fra Luleå, Sverige, hvor denne del af projektet er hovedfokus i  2020. Andre partnere er Dans i Västerbotten (SE), Taikabox (FI ), Dansfestival Barents / Stellaris Dansteater (NO) og en stadig ikke-specificeret partner fra Rusland. Projektet resulterer i fire danseforestillinger, en i hvert deltagende land, af dansekunstnere, der har stærke forbindelser til regionen. Under processen vil hvert land udveksle viden og bidrage til tværnationalt samarbejde. Projektet ønsker at nå ud til nye målgrupper ved at holde åbne diskussioner, demo-opførelser og workshops.