Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21 århundrede

Projektet fik støtte fordi:
Projektet har høj nordisk relevans, da det ønsker at skabe et netværk og et fagligt fællesskab på tværs af nordiske arkivformidlere. Dertil påtager projektet sig en vigtig opgave med at få viden fra de nordiske arkiver videreformidlet til almindelige borgere.

Ansøger skrev selv om projektet:
Projektet skal give status på hvor formidlingen af arkiver er på vej hen i de nordiske arkiver gennem afholdelse af et webinar. Formålet er at sikre udvikling af et felt som startede i slutningen af 1990'erne i Norden som reaktion på arkivernes manglende fokus på brugerne. Webinaret skal være med til at fremtidssikre udviklingen af arkivformidling gennem præsentation af gode eksempler og metodeudvikling i de nordiske arkiver.