Acoustically 1 - Photo credits Nathan Thomson.jpg

Projektet modtog støtte, fordi:

Projektets styrke er dets gradvise udvikling, som involverer højtuddannede fagfolk - lige fra udviklere til praktikere. Dette giver projektet en eftertænksom og grundig proces, hvilket kan stimulere en bred professionel undersøgelse, som udmunder i et publikums oplevelse af de specifikke resultater:

Resultaterne vil blive præsenteret til en koncert og fremvisning for både offentligheden og fagfolk. Produkterne bliver gjort tilgængelige på markedet ved hjælp af publikationer, der præsenterer de forskellige processer og resultater for interessenterne. Det er meget muligt, at der vil blive skabt professionelle musikalske gennembrud, som vil udgøre et spændende bidrag til musikmarkedet og den igangværende forskning i emnet.

Om projektet:

 • Et projekt om konstruktion af hybride strengeinstrumenter af træ, som kombinerer materialehåndværk med digitale elementer
 • Udvidede instrumenter giver mulighed for at kombinere traditionelle musikinstrumenter med elektroniske lyde og interaktivitet
 • Et dynamisk netværk af akademiske forskere, freelance håndværkere og toneangivende kunstnere

Projektet er henvendt til musikere, både professionelle og amatører, akustiske og elektroniske, samt til lydentusiaster, lydteknikere og personer med interesse i banebrydende lydteknologier.

Projektet betragter HANDMADE-temaet som et moderne begreb og medtager en række håndværksmæssige aktiviteter såsom tilpasset analog elektronik, computerprogrammering til specifikke anvendelser, sonisk interaktionsdesign samt traditionelt instrumenthåndværk.

Acoustically Active Augmented Instruments er et pilotprojekt, som kombinerer akustisk instrumentbyggeri, elektronik, computerprogrammering og interaktionsdesign med henblik på at skabe nye typer hybride musikinstrumenter. Elektroniske lyde ledes ind i de akustiske instrumenters fysiske strukturer via strukturbårne lyddrivere, så akustiske og elektroniske lyde kan eksistere side om side i ét enkelt instrument, uden eksterne højttalere og lydudstyr. En aktiv akustisk guitar bygger f.eks. et lag af elektroniske udvidelser og ændringer oven på instrumentets akustiske lyd, hvor hele lydbilledet kommer direkte fra selve instrumentet.

Sensorteknologi kan implementeres på instrumentet, hvilket giver brugeren mulighed for at interagere med de elektronisk genererede eller behandlede lyde. Acoustically Active Instruments er et projekt i krydsfeltet mellem det fysiske og det digitale, som bygger bro mellem musikinstrumenthåndværk, akustik, signalbehandling og fysisk databehandling, alt sammen med en håndværksmæssig tilgang centreret omkring de enkelte håndværk. Active Acoustics er et område på vej frem, som kombinerer den ældgamle kunst at bygge strengeinstrumenter med de nyeste lydteknologier og fysisk databehandling med henblik på at skabe banebrydende hybride instrumenter. Projektets mål er at forene eksperter fra de forskellige specialområder, som er nødvendige for design, implementering og konstruktion af Aktive Acoustic Augmented instrumenter for at opnå den "kritiske masse" til at udvikle professionelle koncertinstrumenter inden for projektets toårige forløb.

Projektet har en præcis plan for offentlig udbredelse bestående af fem elementer: 1) Fællesskaber for lydentusiaster nås via webkommunikation og messer for musikteknologi 2) Den brede offentlighed nås via koncerter 3) Udbredelse til Art-Technology-miljøet via Media Art-festivaller 4) Videnskabelige publikationer til forskningsmiljøet 5) Workshops for studerende.

Det nordiske samarbejde:

Finland, Danmark og Norge

Projektet benytter et nordisk netværk af eksperter inden for musikinstrumenthåndværk, elektronik, computerprogrammering og interaktionsdesign. De involverede lande er Finland, Danmark og Norge, og netværkets medlemmer består af personer fra akademiske forskningsinstitutioner,

freelancehåndværkere og kunstnere.

Deltagere:

 • Otso Lähdeoja, postdoc forsker, University of the Arts, Helsinki, Finland,
 • Daniel Overholt, lektor, Ålborg Universitet, København, Danmark
 • Cumhur Erkut, lektor, Ålborg Universitet, København, Danmark
 • Alexander Refsum Jensenius, lektor, Institutleder på Institut for musikvidenskab, Oslo Universitetet, Norge
 • Juhana Nyrhinen, instrumentbygger, Tampere, Finland
 • Michael Edinger, instrumentbygger, København, Danmark
 • Petri Kumela, koncertguitarist, Senior Lecturer, Metropolia University for Applied Sciences, Helsinki, Finland

            

Total budget: 661 802 DKK
Applied for: 562 402 DKK    
Approved grant: 450 000 DKK
Project period: 01.01.2017-31.12.2018       

Særlig HANDMADE-uddeling i 2016

Projektet blev finansieret af en særpulje, hvor fonden i 2016 uddelte 4 mio. DKK med særlige vurderingskriterier og vilkår. Normalt kan man søge op til 500.000 kr. til sit projekt i fonden og op til 50% af projektets budget. Det særlige ved HANDMADE-satsningen 2016 var, at fonden opfodrede ansøgere til at søge et beløb mellem 500.000 og 1 mio. DKK, med en tilladt finansieringsprocent på op til 85.

Følgende vurderingskriterier var gældende: Med HANDMADE ønsker Nordisk Kulturfond at støtte og stimulere formområdet og det håndlavede design ved at opmuntre til skabelsen af nye partnerskaber på både nordisk og internationalt plan. Fondens satsning har som intention at hjælpe med at synliggøre og præsentere en bred vifte af innovative håndlavede udtryk og former. I søgelyset er projekter, som:

 • bidrager til at udvikle og præsentere håndgjort form med fokus på det frie, eksperimenterende og konceptuelle.
 • bidrager til at udfordre og nedbryde traditionelle grænser for det håndlavede og den håndværkdrevne virke.
 • med fordel inkluderer udøvere eller organisationer fra forskellige discipliner og fra andre kunstområder

Dertil var fondens generelle vurderingskriterier om nordisk substans, kvalitet, forankring og effekt gældende for denne uddeling.

Christina Zetterlund (SE) og Mari Savio (FI) bidrog som sagkyndige i behandlingen af ansøgninger. Det var fondens bestyrelse, som traf den endelige beslutning om tildelinger fra særpuljen.

Fra 2017 indgår HANDMADE-ansøgninger i ordningerne OPSTART og projektstøtte. Læs mere om gældende vurderingskriterier under "søg støtte".

Foto: Nathan Thomson