WHO April 2021 Hemsida Färg 1

Copyright holder: WHO. Credit: WHO/Radhika Chitalia

Projektet vil iværksætte en kunstbaseret sundhedsintervention i Danmark og Rumænien og på den måde identificere gode praksisser for implementering af effektive og bæredygtige kunst- og sundhedsinterventioner. Samtidig skal disse interventioners effekt på den lokale befolkning undersøges.

Projektet ledes af WHO Europas flagskibsenhed for viden om adfærd og kultur (BCI Unit). For at understøtte udviklingen og udførelsen af projektet har WHO Europa indgået partnerskab med University College London (UK), kunstuniversitetet Uniarts Helsinki (Finland), BOZAR (Centre for Fine Arts i Bruxelles, Belgien), Region Midtjylland og Cluj Kulturcenter (Rumænien).

Skabe øget adgang

Når vi ser fremad, er det tydeligt for os, at kunstbaserede interventioner en dag vil blive en vigtig mulig strategi i behandlingen og forebyggelsen af mange forskellige helbredsproblemer,” siger Andrea Scheel, som er faglig medarbejder i BCI Unit og leder af projektet. ”Vi håber, at projektet vil give os nogle interessante og originale resultater og være medvirkende til, at vi i fremtiden får øget adgang til kunst- og sundhedsinterventioner.

Projektet er en del af Nordisk Kulturfonds nye Globus-program, som har til formål at udvide rækkevidden af det nordiske kultursamarbejde ved at investere i langsigtede netværk og stærkere internationale forbindelser. Fonden bidrager til projektet med 400.000 DKK, som skal støtte implementeringen af kunst- og sundhedsinterventioner internt i landene.

Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvordan det at skabe forbindelser mellem forskellige aktører og initiativer, både tværeuropæisk og lokalt, kan styrke og berige viden og samarbejde i Norden og desuden forbedre betingelserne for gensidig udveksling af viden og god praksis på tværs af landegrænserne,” erklærer Eline Sigfusson, der er stedfortrædende direktør for Nordisk Kulturfond og projektansvarlig for Globus. Hun understreger, at det at ”udvikle en konsistent og bæredygtig praksis inden for kunst- og sundhedsområderne kræver, at man anerkender kunstnerens rolle og handlekraft, og at man sikrer sig, at der ligger en tilstrækkelig ekspertise inden for kunstnerisk og kulturel formidling bag planlægningen og implementeringen af interventionerne.

At beskæftige sig med kunst

Projektet har et dobbelt formål. For det første skal det evaluere effekten af de udvalgte kunstbaserede sundhedsinterventioner på den lokale befolkning. For det andet skal projektet gøre WHO i stand til at udvikle vejledning i, hvordan man integrerer kunst og sundhed bredt i sundhedssektoren, og hvordan man gør disse interventioner mere tilgængelige for medlemsstaterne i hele Europa.

Projektet er et spændende og ambitiøst skridt fremad,” siger Nino Berdzuli, der er direktør for afdelingen for landesundhedsprogrammer (Divison of CHP) hos WHO Europa. ”At beskæftige sig med kunst er godt for mennesker og kan på helt konkrete måder forbedre vores liv. Selvom der findes stadig mere uomgængelige forskningsresultater, som peger på, at kunsten kan have en påviselig indvirkning på vores sundhed, har vi stadig kun meget ringe viden om, hvordan man implementerer disse interventioner i større skala og i forskellige kulturelle kontekster. Projektet her er en enestående mulighed for at dykke dybere ned i disse spørgsmål.