Music ecosystems

I samarbejde med Erasmus University Rotterdam, vil projektet undersøge musikkens rolle som et robusthedsværktøj i byer i Alaska, Grønland og Færøerne. Projektet er en del af Nordisk Kulturfonds program Globus, som har til formål at udvide rækkevidden af ​​nordisk kultursamarbejde ved at investere i stærkere internationale forbindelser og langsigtede netværk.

Coronapandemien har understreget nødvendigheden af politiske rammer og mekanismer for bæredygtig byudvikling, der sætter musik, kultur og kreativitet i centrum. Gennem dette unikke partnerskab er vi i stand til at opbygge konkret og praktisk viden og data om, hvordan musikøkosystemer og -politikker kan understøttes, styrkes og kobles til andre sektorinitiativer omkring robusthed og bæredygtighed i nordlige byer. Ved at stimulere multidisciplinær dialog på tværs af forskellige interessenter vil projektet også muliggøre udviklingen af ​​et nyt netværk af nordiske fællesskaber og forbinde dem med andre rundt om i verden,” siger Benny Marcel, direktør for Nordisk Kulturfond.

‘Defining Resilient Urban Music Ecosystems in the Nordics and Abroad’ vil undersøge og udvikle nye værktøjer til at forstå og forbedre den rolle og indflydelse, som musik kan spille i Tórshavn (Færøerne), Juneau (Alaska) og Nuuk (Grønland) gennem forståelse af musikken, og hvordan hvert samfund nærmer sig robusthed og bæredygtighed og i samarbejde med kunstnere, virksomheder og politiske beslutningstagere i hvert lokalsamfund.

Projektet ledes af den globale forsknings- og udviklingsorganisation Center for Music Ecosystems og blandt de deltagende i projektet er Music Alaska, Nuuk Nordisk Festival, Torshavn By, Nordisk Kulturfond og projektkonsulent Frank Kimenai, ph.d.-kandidat ved Erasmus University Rotterdam, som har specialiseret sig i musikøkosystemets evne til at absorbere en række stød og forstyrrelser.

"Centret glæder sig over arbejdet med dette helt unikke projekt, der samler partnere på tværs af forskellige kulturelle, geografiske og politiske dele af den meget nordlige halvkugle - alle med afstanden som den fælles kvalitet  - og derfor et behov for en fælles definition og forståelse af, men alligevel forskellige tilgang til ideen om robusthed", siger DrShain Shapiro, administrerende direktør, Center for Music Ecosystems.

Denne skelsættende undersøgelse - den første til at forbinde musik og robusthed sammen - vil give brugbare værktøjer til hvert samfund til bedre at forstå, fremme og berige deres musikøkosystem, og alle resultater vil blive offentliggjort gennem et omfattende policy-værktøjssæt og offentliggjort på Center for Music Ecosystems og alle de involverede partneres hjemmesider.

Citater fra partnerne:

I Tórshavn Kommune er vi glade for at blive inviteret til at være en del af det  skelsættende globale forskningsprojekt ’Defining Resilient Urban Music Ecosystems in the Nordics and Abroad’, finansieret af Nordisk Kulturfond og ledet af Center for Musikøkosystemer. Dette forskningsprojekt er relevant for os, fordi Færøerne har et meget aktivt musikliv og en rig musikarv - ikke mindst i Tórshavn, som gennem tiderne har været centrum for megen musikaktivitet og -udvikling. Musik gør Tórshavn og Færøerne bedre, fordi den beriger borgerne på så mange måder. Det skaber vækst både i forhold til trivsel og ikke mindst arbejdspladser. Vi ser derfor frem til at bidrage til forskningen i løbet af de næste par måneder sammen med vores venner i Grønland og Alaska og til at lære af resultaterne af, hvordan et bedre musikøkosystem kan gavne byens robusthed i fremtiden.'’ Heðin Mortensen, borgmester i Tórshavn, Færøerne.

"Fra Juneau Symphony til lokale rappere til oprindelige sange fra glemte tider - musik tilfører og præger livet i Alaskas hovedstad. Uanset om rejsende bringes til folkefestivalen eller indvarsler starten på en lovgivende session med Alaska Flag Song, beriger musik vores samfund, vores virksomheder og vores ånd. Juneau er begejstret for at lære mere om, hvordan vi deler musik og traditionerne omkring den med nordlige naboer som Tórshavn og Nuuk, samt hvad vi kan lære af vores forskelligheder." Alaska-senator Jesse Kiehl, der repræsenterer Juneau og det sydøstlige Alaska.

Det er med stor glæde, at Kommuneqarfik Sermersooq og Nuuk Nordisk Kulturfestival deltager i dette projekt. Her i Grønland er vi på nogle måder mere isolerede end andre, hvilket gør arbejde som dette virkelig vigtigt. Vi har en rig og blomstrende musikscene og ser frem til at dele vores erfaringer her, mens vi lærer af andre. Musik er vigtigt overalt, og også her i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er en stor del af vores kultur og hvad, der binder os sammen, og vi glæder os til at deltage og lære i løbet af de næste måneder. Sammen med vores gode venner i Alaska og Færøerne vil vi sammen skabe et bedre musikøkosystem. Charlotte Ludvigsen, borgmester i Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq