Unesco Critical Voices

Critical Voices  -nimisessä raportissa analysoidaan ja arvioidaan Unescon työvälineitä ja keinoja puolustaa ja valvoa tutkijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien sananvapauden toteutumista.

Raportin taustalla on tarve omaksua kattavampi ja strategisempi lähestymistapa sananvapautta koskeviin kysymyksiin. Erityisesti koronakriisin aikana ihmisoikeustilanne on monissa maissa kurjistunut entisestään. 

Raportti sisältää myös 25 konkreettista suositusta Unescon ihmisoikeustyön kehittämiseksi.

Raportti on osa Pohjoismaisen kulttuurirahaston ajankohtaista yhteistyötä Unescon Tanskan kansallisen toimikunnan ja Pariisin valtuuskunnan kanssa osana Globus-hanketta.

Lue raportti kokonaisuudessaan täällä