Samerådet 2

Saamelaisneuvosto on julkaissut Kulttuuri-Saamen-ajatushautomon raportin. Raportissa todetaan muun muassa, että nykyinen kulttuuripolitiikka ei tue saamelaista taide- ja kulttuurikenttää alan omilla ehdoilla.

Raportin mukaan saamelaista taidetta ja kulttuuria kohtaan on suurta maailmanlaajuista kiinnostusta ja kysyntää. Alalla ei kuitenkaan pystytä vastaamaan tähän suureen kysyntään tavalla, joka hyödyttäisi saamelaisyhteisöä ja saamelaisia kulttuuritoimijoita. Lisäksi tarvitaan vahvistettua infrastruktuuria ja saamelaisia rahoitusmahdollisuuksia. 

Ajatuspaja toteaa myös, että Kulttuuri-Saamen taiteelliseen vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen kohdistuu paineita. Kansallinen kulttuuripolitiikka keskittyy vain rajojen sisällä tapahtuvaan toimintaan. Ristiriidassa tämän kanssa saamelaisalueella on kiinnostusta rajoja ylittävästä kohtaamisesta ja yhdessä toimimisesta. Valtioiden eroavat kulttuuripoliittiset toiminnot luovat täten eroja saamelaisten taiteen ja kulttuurin toimijoiden välille.

Ajatushautomon yleistavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja taiteellisen vapauden vahvistamista saamelaisen taiteen ja kulttuurin alalla.

Raportin on laatinut ajatushautomo Kultur-Sápmi jurddabeassi. Ajatuspaja perustettiin Covid 19 -pandemian aikana, jolloin tarve tehdä näkyväksi saamelaisten kulttuuri- ja taidekentän erityistilanne tuli selväksi. Tilanne ei vaikuttanut vain taide- ja kulttuurikenttään maailmanlaajuisesti, vaan suljetuista valtioiden välisistä rajoista tuli myös yksi tärkeimmistä syistä saamelaistaiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden, festivaalien ja kulttuurilaitosten tulojen menetykseen ja alan taantumiseen.

Lue raportti täältä.