COLOURBOX35457793

Rahasto on monen vuoden ajan maksanut projektituen joko kahdessa tai kolmessa erässä riippuen tuen suuruudesta. 1.1.2020 voimaan tuleva maksatusmalli ottaa aiempaa paremmin huomioon taide- ja kulttuuriprojektien tarpeet ja käytännöt.

  • Tuen ollessa korkeintaan 100 000 DKK, tai projektin pituuden ollessa alle kuusi (6) kuukautta, tuki maksetaan yhdessä (1) erässä.
  • Jos tuki on yli 100 000 DKK ja projektikausi on yli kuusi (6) kuukautta, maksetaan tuki kahdessa (2) osassa: ensimmäinen osa projektin alkaessa ja toinen projektin puolivälissä.

Huom! Uusi maksatuskäytäntö koskee vain uusia, vuodesta 2020 lähtien tukea saaneita projekteja. Kaikki projektit, joille tuki on myönnetty ennen vuotta 2020 tulevat seuraamaan aiempaa käytäntöä projektin päättymiseen saakka.

Lue lisää uudesta tuen maksatusmallista täällä.

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin sähköpostitse tai puhelimitse, jos sinulla on kysyttävää uudesta maksatusmallista.