COLOURBOX6137615

Uudet kriteerit varmistavat, että rahaston tuki tulee myös jatkossa edistämään taiteilijoiden ja kulttuuritekijöiden mahdollisuuksia tuottaa ja välittää taidetta ja kulttuuria, joka luo pohjoismaista merkittävyyttä sekä pohjoismaisessa että globaalissa kontekstissa.

Hakemukset arvioidaan jatkossa seuraavien kolmen kriteerin pohjalta:

  • Projektin laatu
  • Pohjoismainen merkittävyys
  • Talous

Ensimmäinen kriteeri, projektin laatu, kattaa niin taiteellisen ja kulttuurisen laadun, kuin myös projektin muodon ja toteutuksen.

Toinen kriteeri edellyttää, että projektien on kyettävä osoittamaan ja perustelemaan pohjoismainen merkittävyytensä. Tämä voi ilmetä eri projekteissa usealla eri tavalla; esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön laadussa ja olemuksessa, työssä pohjoismaisten kohderyhmien kanssa sekä projektin taiteellisessa sisällössä.

Kolmannella, projektin taloutta koskevalla kriteerillä painotetaan sitä, että projektin rahoitussuunnitelman ja osarahoituksen katsotaan jatkossakin luovan pohjan yhteistyölle projektin toimijoiden ja yhteistyökumppanien välillä.

Projekteille, jotka toteutuvat Pohjoismaiden ulkopuolella tai jotka rakentuvat aiempien yhteistyöverkostojen tai projektien pohjalle, ei ole enää asetettu erityisehtoja. Ne sisältyvät jatkossa rahaston yleiseen arviointiin siitä, kuinka projektit edistävät uudistuvan ja dynaamisen taide- ja kulttuurielämän kehitystä Pohjolassa - ja mahdollisesti globaalisti.