IMG_MDA121736_1600px.jpg

Kuva: Joshua White

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uusia näkökulmia taiteen rooliin ja merkitykseen yhteiskunnassa. Uuden tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella muun muassa sitä, miten taide edistää erilaisten sosiaalisten yhteisöjen muodostumista, ja kuinka taiteen yhteiskunnallinen merkitys voidaan ymmärtää pohjoismaisessa kontekstissa.  

Tutkimusohjelma on nyt avoinna hakijoille, ja kiinnostuneet tutkijat voivat hakea mukaan ohjelmaan 21. helmikuuta 2019 asti.  

Tutkimusohjelman tausta

Tanskan taiderahasto tilasi vuonna 2015 professori Frederik Tygstrupilta tutkimusraportin koskien taiteen roolia nykypäivän yhteiskunnassa. Raportti loi perustan laajemmalle pohjoismaiselle tutkimusyhteistyölle Norjan kulttuurineuvoston kanssa

Ajankohtaisia tutkimusnäkökulmia ja avauksia käsiteltiin 23. lokakuuta 2018 seminaarissa, jonka Pohjoismainen kulttuurirahasto järjesti Kööpenhaminassa yhteistyössä Tanskan taiderahaston ja Norjan kulttuurineuvoston kanssa. Seminaariin osallistui yli 100 pohjoismaista alan asiantuntijaa, ja tilaisuus vaikutti lopullisen tutkimusohjelman muotoutumiseen.