COLOURBOX1689725

Tämänvuotisessa YK:n lehdistönvapauteen liittyvässä konferensissa 2.-5. toukokuuta esiteltiin Critical Voices -raportti noin tuhannelle ammattilaiselle, jotka olivat kokoontuneet keskustelemaan lehdistönvapauden nykytilasta.

Raporttia on työstetty Pohjoismaisen kulttuurirahaston ja Unescon Tanskan kansallisen toimikunnan ja Pariisin valtuuskunnan kanssa osana Globus-ohjelman puitteissa tehtävää yhteistyötä. Raportissa analysoidaan ja kartoitetaan Unescon kykyä puolustaa ja tukea taiteilijoiden, toimittajien ja tutkijoiden oikeutta ilmaista itseään vapaasti. Raportin mukaan lehdistönvapauteen liittyvät kysymykset ovat tulleet entistäkin tärkeämmiksi viime aikoina pandemian luodessa haasteita ylläpitää ja toteuttaa näitä perusihmisoikeuksia.

Raportin loppupäätelmiä käsiteltiin erillisessä työpajassa, jossa keskityttiin raportin esittämiin suosituksiin. Työpajoihin osallistui mm. edustajia YK:n järjestöistä, ihmisoikeusjärjestöistä ja valtioiden edustustoista sekä edustajia eri ammattiryhmistä, kuten toimittajia, taiteilijoita ja tutkijoita. Työpajaan osallistui myös laaja edustus globaalista etelästä. Pohjoismaisen kulttuurirahaston matka-apuraha mahdollisti tapahtumaan osallistumisen eri toimittajille, taiteilijoille ja tutkijoille Nicaraguasta, Venezuelasta, Kolumbiasta, Perusta, Argentiinasta, Chilestä ja Uruguaysta.

Lue lisää konferenssista täältä

Lue koko raportti täältä