Kunst

Olemme Pohjoismaisessa kulttuurirahastossa ottaneet viime aikoina merkittäviä askelia kohti uusia kumppanuuksia, verkostoja, tiedon jakamisen muotoja sekä uusia tapoja tukea taidetta ja kulttuurielämää niin Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti. Koemme uudenlaista kiinnostusta ja tarvetta lisätä kansainvälistä taide- ja kulttuurialan yhteistyötä koronapandemian aikaisten rajoitusten poistuttua. Olemme siksi viime aikoina pyrkineet luomaan entistäkin joustavampia puitteita uusille aloitteille ja yhteistöille, jotka ovat mukana edistämässä kestävää, kokeilevaa ja vapaata taide- ja kulttuurielämää.

Pandemia ja jännitteinen maailmanpoliittinen tilanne ovat selkeästi vain alleviivanneet tarvettaa asettaa taide, kulttuuri ja luovuus keskeiseen asemaan pyrkiessämme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tulevalla kaudella olemmekin mukana useissa kokouksissa ja aloitteissa, joiden tavoitteena on laajentaa pohjoismaisen ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön tilaa sekä lisätä ymmärrystä taiteen ja kulttuurin roolista yhteiskuntamme kehityksessä.

Lue vuosikertomus täältä (englanniksi)