Infomøde Oslo

Kuva: Jené Stephaniuk

Projektitukea on myönnetty muun muassa projektille Sex in the Welfare State - Nordic Women Photographers. Projekti valmistelee pohjoismaista valokuvanäyttelyä, jossa tarkastellaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion nykytilaa feministisestä ja intersektionaalisesta näkökulmasta.

Rahasto on myös tukenut projektia Tracing Fragments - Group exhibition at Gerðarsafn Museum in Reykjavík, joka pyrkii tuomaan esiin taiteellisen ja kulttuurillisen alan näkymätöntä asemaa Islannissa erilaisten taiteellisten kädentaitojen avulla.

Rahasto vastaanotti myös useamman hakemuksen esittävien taiteiden alalta, jotka eri tavoin pyrkivät käsittelemään tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. In the Mirror of Care Work -hanke keskittyy käsittelemään hoiva-alan nykytilaa ja haasteita performanssitaiteen avulla. Samalla hanke pyrkii tuomaan uutta keskustelua omalle alalleen keskittymällä sairaanhoitajien työhön. Afro-Nordic Perspectives on Performance I: Territory, Geographies, Localities -hanke julkaisee antologian "Territory, Geographies, Localities". Teos tutkii ja syventyy afro-pohjoismaisiin näkökulmiin performanssitaiteen alalla.

Vuodesta 2023 alkaen projektitukea voi hakea kahdella vuosittaisella hakukierroksella.

Ensimmäinen hakukierros avautuu 1. joulukuuta 2022 ja päättyy 15. helmikuuta 2023. Vuoden 2023 toinen hakukierros päättyy 9. syyskuuta.

Löydä luettelo kaikista tuetuista projekteista täältä.