Sergio Capuzzimati 78Qyfn9k2lw Unsplash

Tukea saaneisiin projekteihin lukeutuu laaja joukko erilaisia toimijoita ja aloitteita – festivaaleista kokeellisiin taideinstallaatioihin ja yhteiskunnallisiin projekteihin, joissa taide kohtaa tieteen ja teknologian.

Palkittujen hankkeiden joukossa on mm. pohjoismaiden välinen projekti "Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21 århundrede", jossa keskitytään pohjoismaisten arkistojen rooliin tiedon levittämisessä ja viestinnän kehittämisessä. Projekti keskittyy luomaan aiempaa käyttäjäystävällisempiä tapoja, jotka vuorostaan edistävät arkistomaailman läpinäkyvyyttä ja merkittävyyttä.

Rahasto vastaanotti myös useita hakemuksia saamelaisilta taide- ja kulttuuritoimijoilta. Palkittujen hankkeiden joukossa on mm. "Vuogas Way 1: Sániidkeahtta hallat / Speaking without words" – uusi konsepti nomadiselle nykytaiteelle. Projekti kokoaa yhdeksän taiteilijaa luomaan omia teoksia, jotka pohjautuvat saamelaisiin kädentaidon perinteisiin. Projektin taideteokset toimivat niin esiteltävinä kappaleina kuin myös käyttöesineinä.

Kolmas tuettu projekti on "South-North Circuit ", jossa keskitytään sopeutumisen teemaan. Projekti kokoaa yhteen taiteilijaryhmiä seitsemästä eri maasta luomaan yhteisen installaation. Projektissa keskitytään sosiaaliseen, kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen. Projekti työstää samanaikaisesti lyhytelokuvaa, kirjajulkaisua ja kahta näyttelyä Madridissa ja Helsingissä.

Projektituen seuraava hakuaika umpeutuu 2. toukokuuta 2022.

Löydät luettelon kaikista palkituista hankkeista täältä.