Billed1

Nanna Debois Buhl, Pattern Machines, 2022, generatiivisen algoritmin tuottama teos.

Tuettujen projektien joukossa on mm. MoNDA - Museum of Nordic Digital Art. Projektin tavoitteena on luoda yksi Pohjoismaiden ensimmäisistä taiteilijavetoisista pop up -teoksista, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR), 3D-tulostusta ja -skannausta sekä NFT-kryptovaluuttatekniikkaa (non-fungible tokens).

Useissa tuetuissa projekteissa myös tarkastellaan Pohjoismaita ja pohjoismaista kulttuurielämää uusista näkökulmista käsin. Esimerkiksi projektissa First Symposium on Diversity and Inclusion in Nordic Puppetry pyritään kartoittamaan pohjoismaisen nukketeatterin alalla vallitsevia rasistisia rakenteita sekä edistämään alalla toimivien vähemmistöjen asemaa.

Kolmas tuettu projekti on Nordic Residency Exchange Programme, jonka tavoitteena on kehittää koreografista taidetta pohjoismaisten tanssialan organisaatioiden välisen yhteistyön ja taiteellisen vaihdon keinoin.

Projektitukea voi seuraavan kerran hakea 29.8.-3.10.2022.

Löydä kaikki tuetut projektit täältä.