Molly Nilsson EKKO 2016 Web © Cecilie Bannow, All Rights Reserved 3

(Molly Nilsson, EKKO 2018 © Cecilie Bannow - all rights reserved)

Puls-rahoituksella tuetaan sekä viimeisellä Puls-kaudella järjestettäviä konsertteja että konserttijärjestäjien mahdollisuuksia jatkaa pohjoismaista konserttitoimintaansa ja Puls-verkoston kautta syntyneitä yhteistöitä myös Puls-rahoituksen päättymisen jälkeen. 

"Rahaston Puls-ohjelma on osaltaan vahvistanut ja ylläpitänyt pohjoismaista elävän musiikin alaa, johon pandemia on vaikuttanut voimakkaasti. Vuonna 2017 alkanut ohjelma on vuosien aikana juurtunut osaksi kenttää ja mahdollistanut uusia innovatiivisia yhteistyön muotoja, jotka voivat jatkua pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Søren Merrild Staun, Pohjoismaisen kulttuurirahaston vanhempi erityisasiantuntija ja Puls-ohjelman projektipäällikkö.

Rahasto tukee myös Puls-järjestäjien osallistumista Puls-verkoston vuosittaiseen tapaamiseen, joka pidetään tällä kertaa Reykjavikissa 3. marraskuuta 2021. Kokous järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen kulttuurirahaston, Reykjavik Music City:n ja Puls-järjestäjien Iceland Airwaves ja Reykjvikin Pohjolan talon kanssa. Tapaamisessa keskitytään pandemian vaikutuksiin livemusiikin alalla, kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen.

"Puls-ohjelman vahvuus tulee sen monipuolisista kumppaneista, jotka mahdollistavat ammattimaisen yhteistyön järjestäjien kesken sekä toimivat käytännöt Puls-konserttien suunnittelussa ja järjestämisessä. Pulsin avulla olemme pystyneet laajentamaan omaa profiiliamme ja mahdollistamaan laajan livemusiikin edustuksen niin Tanskassa kuin muissa Pohjoismaissa”, sanoo Michael Falk Marin, Aalborgissa sijaitsevan HUSET-konserttipaikan johtaja ja Puls-järjestäjä.

Puls on jakanut vuosina 2017-2021 yhteensä 20,5 miljoonaa Tanskan kruunua konserttipaikoille ja festivaaleille eri puolilla Pohjoismaita. Pulsin viimeisellä kaudella keskitytään tiedon ja kokemusten keräämiseen ja vaihtamiseen saavutettujen tulosten pitkäkestoisen juurruttamisen mahdollistamiseksi. Puls-ohjelma päättyy syksyllä 2022 järjestettävään verkostotapaamiseen.