Nyhedsbrev.jpg

Raportin ovat laatineet rahaston asiantuntijat, ja se perustuu vuosina 2015–2016 tuettujen projektien läpikäyntiin sekä asiantuntijoiden erityisosaamiseen pohjoismaisen ja kansainvälisen taide- ja kulttuurimaailman kehityksestä sekä suuntauksista.

 Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel kommentoi raporttia näin:”Pohjoismaisen kulttuurirahaston on kartutettava tukemiinsa aloihin liittyvää tietämystä ja tunnistettava tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Se mahdollistaa avoimen vuoropuhelun pohjoismaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Asiantuntijamme ovat nyt tarjonneet rahastolle kiinnostavia näkökulmia, ja pidämme raportin analyyseja ja tulkintoja hyvin osuvina. Kyse ei toki ole tieteellisestä raportista ja yksiselitteisistä totuuksista, mutta tendenssiraportista on löydettävissä useita kehitysmahdollisuuksia.”

Strategisen apurahoituksen ja sen seurannan välinen vuorovaikutus on yhtenä painopistealueena rahaston strategiassa 2016–2018, ja tendenssiraportti on ensimmäinen tätä tavoitetta tukeva pilottihanke. Rahaston asiantuntijat ja hallitus jatkavat raporttiin liittyvää työtä vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla, ja keskiössä ovat rahaston tukikriteerit. Rahasto toivoo kuitenkin saavansa raportin sisältöön liittyvää palautetta myös kentältä ja muilta sidosryhmiltä.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston asiantuntijaryhmässä on 21 asiantuntijaa hyvin erilaisilta taide- ja kulttuurialoilta koko Pohjolasta. Asiantuntijat tarjoavat rahastolle arvokasta ammattiosaamista vastaamalla kaikkien hakemusten laadunarvioinnista sekä osallistumalla aktiivisesti rahaston kehittämiseen. Asiantuntijat valitaan kansallisten kulttuurirahoitusviranomaisten esityksestä.

 

Lataa raportti täällä