Yi Liu Iwqqip1vu7w Unsplash

Pohjoismaiden pääministerit sopivat viime vuonna visiosta, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmassa investoidaan mm. kestävään energiantuotantoon ja ilmastoneutraaliuteen. Ohjelma korostaa myös kulttuurin tärkeää merkitystä kestävälle kehitykselle. Samaan aikaan hallitusten kulttuuriyhteistyön budjetin liikkumavaraa on kuitenkin vähennetty huomattavasti.

Ehdotuksen mukaan kulttuuribudjettia tullaan leikkaamaan noin 20% seuraavien 4 vuoden aikana. Tuen määrää vähennetään mm. Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle, Pohjolan talolle Färsaarilla ja Islannissa sekä Nordic Panorama -elokuvafestivaalille. Sama koskee pohjoismaisen kirjallisuusviikon avustusta ja Grönlannin pohjoismaisten kulttuuriprojektien tukijärjestelmää. Pohjoismaisen journalistikeskuksen tuki lakkautetaan kokonaan.

"Tämä on suuri virhe"
Budjetin suuri uudelleenjako on viime päivinä saavuttanut suurta medianäkyvyyttä ja huomiota Pohjoismaiden taide- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Päätöstä on arvosteltu haitalliseksi ja vaikuttavan kielteisesti visioon Pohjoismaista maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. Lisäksi ihmetystä on herättänyt se, että päätös tehdään aikana, jolloin taide- ja kulttuuriala kärsii jo etukäteen koronapandemian seurauksena.

- Tämä on suuri virhe. Kansallisella tasolla ministerit taistelevat kulttuurikentän pelastamiseksi. Kuinka on mahdollista, että Pohjoismaiden tasolla toimitaan täysin päinvastoin? En usko, että seurauksista ollaan riittävän tietoisia. Päätös tulee vaikuttamaan suoraan Pohjoismaissa työskentelevien taide- ja kulttuurialan toimijoihin, sanoo Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja Benny Marcel SVT Newsin haastattelussa.

Muodollisen päätöksen budjetista tekevät pohjoismaiset yhteistyöministerit marraskuussa, ja he ottavat huomioon Pohjoismaiden neuvoston muutosehdotukset.

Lue lisää aiheesta:

Udtalelse fra KLYSKonstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämndom nordisk kulturbudget 2021-2024

Kultur och utbildning förlorare när Nordisk ministerrådet satsat på klimatet, Öppet brev af Emelie Bergbohm, medlem, VD Bohm Bohm Room
Robin Cochrane, slagverkare, ordförande Unga tankar om musik, Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik. 28.10.2020.

"Besparelserne i kultursamarbejdet er uigennemtænkte" , Nyhed norden.org 27.10.

”Nordiska kulturpengar kan minska med 16 miljoner”, SVT nyheter 27.10.2020

”Nordiska rådet tar från kulturen – ger till miljön”, HBL 27-10.2020

”Ministre: Kultur er drivkraften for bæredygtig udvikling i Norden”, nyhed norden.org 28.10.2020

"Kultur och utbildning förlorare när Nordiska ministerrådet satsar på klimatet", öppet brev Unga tankar om musik 28.10.2020