New Project Ambassadors

Pohjoismainen kulttuurirahasto on tehnyt vuodesta 2016 lähtien yhteistyötä eri taide- ja kulttuurialojen ammattilaisten kanssa tavoittaakseen entistä laajemman hakijakentän. Projektilähettiläiden tavoitteena on lyhentää etäisyyttä hakijan ja rahaston välillä ja lisätä tietoisuutta Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta. He voivat myös inspiroida ja auttaa hakijoita kehittämään projekti-ideoitaan. 

Kysyimme Randilta ja Inger Margrethelta heidän odotuksistaan uuteen tehtävään liittyen. 

Lupaavien projektien ja aloitteiden rohkaiseminen

Randi Samsonsen opettaa työkseen tekstiili- ja muotoilumetodiikkaa Glasir Tórshavn C -lukiossa Färsaarilla. Projektilähettilään tehtävässä hän odottaa erityisesti mahdollisuutta lisätä Pohjoismaisen kulttuurirahaston ja sen tukiohjelmien tunnettuutta:

“Olen kotoisin pienestä maasta, jossa on lukuisia monikulttuurisia verkostoja, ja jossa ihmiset asuvat lähempänä toisiaan kuin muissa maissa. Haluan uudessa tehtävässäni lisätä Pohjoismaisen kulttuurirahaston toiminnan näkyvyyttä. 

Tavoitteenani on ennen kaikkea aktivoida paikallisia toimijoita, sillä haluaisin nähdä entistä useampia projekteja ja aloitteita Färsaarilta. Haluan lisäksi alentaa kynnystä tuen hakemiselle je tehdä hakemisesta yleisesti yksinkertaisempaa hakijan näkökulmasta.

Tehtäväni on yhdessä muiden projektilähettiläiden kanssa tukea ja rohkaistaa lupaavia aloitteita ja projekteja”, Randi sanoo.

Paikallisten ja globaalien yhteyksien korostaminen Pohjoismaisissa yhteistyöprojekteissa 

Norjalainen Inger Margrethe Stoveland on nuorten taide- ja kulttuurikeskus Fluksin johtaja Agderin yliopistossa. Hän työskentelee nuoria taiteilijoita tukevien ja kehittävien projektien parissa niin paikallisessa kuin kansainvälisellä tasolla. Hänen mukaansa projektilähettiläiden kaltaisille toimijoille on kasvava tarve nopeasti muuttuvalla taide- ja kulttuurin kentällä:

"Haluan uudessa roolissani korostaa paikallisia ulottuvuuksia suhteessa kansainvälisiin ja globaaleihin trendeihin ja kehityksiin. Mielestäni on tärkeää ymmärtää, kuinka paikalliset ja globaalit rakenteet vaikuttavat ja ovat yhteydessä toisiinsa.

Paikallisella tasolla tapahtuvaa toimintaa ei voida eristää suuremmista rakenteellisista muutoksista ja kehityksestä. Päinvastoin ne usein edesauttavat toisiaan monin eri tavoin. Pohjoismainen kulttuurirahasto on osa näitä rakenteita, ja siksi tehtäväni projektilähettiläänä on kehittää käytännön osaamista ja lisätä paikallisen tason näkyvyyttä", Inger Margrethe toteaa.

Lue lisää Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektilähettiläistä täällä