Vilde Tuv EKKO 2018 Web Cecilie Bannow All Rights Reserved 6599

Vilde Tuv, EKKO 2018 © Cecilie Bannow - all rights reserved

Olemme arvioineet, että koronatilanne korostaa Puls-ohjelman merkitystä musiikkialalla. Tukeakseen konserttijärjestäjien omistautumista pohjoismaisten artistien kanssa työskentelyyn, rahaston hallitus on 26.11.2020 pidetyssä kokouksessaan päättänyt jatkaa Puls-ohjelmaa myös kaudella 2021-2022.

Puls-hakemusten pohjalta tehty analyysi osoittaa elävän musiikin tukemisen tärkeyden

Rahasto on hiljattain analysoinut, miten pandemia on vaikuttanut Puls-järjestäjien työhön. Tuore analyysi osoittaa, että lähes kaikki Puls-järjestäjät ovat joutuneet perumaan tapahtumia tai vähentämään merkittävästi kapasiteettiaan.

Puls-järjestäjät pitävät tärkeänä, että Pohjoismainen kulttuurirahasto on haastavassa tilanteessa tarjonnut taloudellista tukea sekä osoittanut luottamusta ja joustavuutta järjestäjiä kohtaan. Nämä tekijät ovat keskeisiä luomaan turvaverkostoa järjestäjien toiminnalle.

Hakemuksissa esitellään erilaisia keinoja konserttien toteuttamiseen korona-aikana. Lukuisista luovista ja rakentavista ratkaisuista huolimatta tasapainoilu livekonserttien laadun säilyttämisen sekä uuden ajattelun ja rajoitusten noudattamisen välillä koetaan haasteelliseksi.  

Järjestäjät ilmaisevat lisääntyneen tarpeen tiedon ja kokemusten vaihdolle elävän musiikin alalla. Pohjoismainen kulttuurirahasto toivookin, että Puls-verkosto ja -tuki voivat toimia tiennäyttäjinä ja tukea pyrkimyksiä vuoropuhelun vahvistamiseksi alalla.

Lue analyysi kokonaisuudessaan täällä (tanskaksi)