Afspejlinger 2

”Reflections – arts culture politics society” -nimisen antologian tavoitteena on avartaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevia näkökulmia sekä kehittää uudenlaista ymmärrystä taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Kirja on lähes neljä vuotta kestäneen työn tulos. Ruotsalaisen toimittajan ja näytelmäkirjailijan Gunilla Kindstrandin kanssa läheisessä yhteistyössä tehtyyn kirjaan on koottu esseitä ja haastatteluja useilta eri taiteilijoilta, tutkijoilta ja taidehallinnon viranhaltijoilta, joilla on mittava kokemus eri aloilta niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolella.

”Olemme todella iloisia voidessamme antologian myötä avata uudenlaisia ja välttämättömiä kulttuuripolitiikkaa koskevia keskusteluja Pohjoismaissa. Olemme Pohjoismaisessa kulttuurirahastossa tehneet jo usean vuoden ajan töitä luodaksemme uudenlaisia konteksteja kulttuuripolitiikan kehittämiselle pohjoismaisella tasolla – usein kulttuurialan toimijoiden omaamaan ainutlaatuiseen tietoon ja osaamiseen nojautuen. Näemme, että taiteen ja kulttuurin rooli osana hyvinvointiyhteiskuntaa on muuttunut. Lisäksi koemme tarvetta uudistaa niitä institutionaalisia rakenteita ja käsitteitä, joita on pitkään pidetty kulttuuripolitiikan itsestään selvänä kielioppina Pohjoismaissa. Olemme antologian muodossa halunneet koota yhteen uudenlaisia näkökulmia sekä antaa tilaa puheenvuoroille, jotka voivat avartaa keskustelun puitteita ja luoda pohjaa tuleville keskusteluille tulevaisuuden kulttuuripolitiikasta, kertoo Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtaja, Benny Marcel.

Ainutlaatuinen kokoelma tekstejä eri Pohjoismaista
Kirjan tekijöihin lukeutuvat mm. vertailevan poliittisen taloustieteen emeritusprofessori Ove Kaj Pedersen, Tukholman alueen kulttuurihallinnon pääjohtaja Eva Bergquist, islantilainen taiteilija Olafur Eliasson ja ”Art as Forum” -tutkimusohjelman vetäjä Frederik Tygstrup. Suomesta mukana ovat Lapin yliopistossa työskentelevä Maria Huhmarniemi ja suunnittelija Julia Lohmann Aalto-yliopistosta. Kirjan artikkeleissa käsitellään mm. taiteen merkitystä osana demokratiaa, keskus-periferia -kehitystä, kansallisen ja globaalin välistä suhdetta, taiteen ja kulttuurin rahoitusta ja institutionaalisia rakenteita sekä taiteen ja kulttuurin keskeistä roolia kestävien yhteiskuntien rakentamisessa. Tekstejä on työstetty sekä ennen koronapandemian puhkeamista, että sen jälkeen.

”On yleisesti tiedossa, että kulttuuripolitiikka on menettänyt yhteiskunnallista merkitystään. Tästä huolimatta, alaan liittyvistä kysymyksistä on vain harvoin mahdollista päästä keskustelemaan vapaasti ja avoimesti”, toteaa Gunilla Kindstrand, joka on tehnyt kirjassa olevat haastattelut ja ollut mukana toimittamassa antologiaa. ”Pohjoismainen näkökulma ei ole kansallisen tason tapaan yhtä lukkiutunut, mikä loi haastattelutilaisuuksiin ainutlaatuisen vapauden tunteen. Keskustelut kulkivat usein omia ennustamattomia reittejään. Tarkoituksena on siksi ollut tuoda esiin tiettyjä teemoja, mutta säilyttää samalla keskusteluissa läsnä ollut monipuolisuus.”

Tavoitteena aktivoida entistä useampia toimijoita
Antologia valottaa ajankohtaisia kulttuuripolitiikkaa koskevia tarpeita ja ilmiöitä, joiden työstäminen edellyttää entistä vahvempaa dialogia ja uudenlaista yhteistyötä eri yhteiskunnan alojen ja maiden välillä. Kirja ei sisällä valmiita vastauksia, minkä vuoksi antologian avaamien keskustelujen jatkaminen on erityisen tärkeää.  

Pohjoismainen kulttuurirahasto järjestää syksyn aikana eri Pohjoismaissa useita keskustelutilaisuuksia, jotka rakentuvat kirjan keskeisten teemojen ja aiheiden ympärille. Osa tilaisuuksista järjestetään osana uutta pohjoismaista kumppanuushanketta, jonka kehittämisen rahasto aloitti viime vuonna. Hankkeen on tarkoitus järjestäytyä syksyn aikana uudeksi organisaatioksi, jonka tarkoituksena on toimia alustana monialaisille hankkeille, tiedon ja osaamisen vaihdolle sekä kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista roolia ja merkitystä koskeville keskusteluille.

”Antologia on ollut mukana havainnollistamassa tarvetta uudistaa olemassa olevia toimintamalleja, luoda uutta tietoa ja rakentaa uudenlaista vuoropuhelua yli sektorirajojen. Yhä useamman toimijan tulisi päästä mukaan esittämään kysymyksiä ja tarjoamaan uusia vastuksia, jotta taiteen ja kulttuurin rajoja ylittävä rooli voitaisiin säilyttää ilmaisutapojen, yhteistyömuotojen, saavutettavuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Siksi olemme nyt luomassa uutta kumppanuushanketta, joka on samaan aikaan sekä ajatushautomo että kohtaamispaikka ja alusta uusille monialaisille kumppanuuksille. Kokeilujen, dialogin ja yhteistyön avulle voimme luoda konkretiaa ja osoittaa taiteen ja kulttuurin valtava vaikutus ihmisten elämään ja tulevaisuuteen Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella.”, sanoo Eline Sigfusson, Pohjoismaisen kulttuurirahaston apulaisjohtaja ja antologian vastaava toimittaja.