COLOURBOX24507626

Uusi tukimuoto osana Globus-ohjelmaa
Keväällä 2020 julkaistun Globus-ohjelman tarkoituksena on tarjota taiteilijoille ja kulttuurialan toimijoille uusia
mahdollisuuksia työskennellä pohjoismaisittain globaalin näkökulman pohjalta ja hakea tukea Pohjoismaiden ulkopuolisiin projekteihin aiempaa vapaammilla ehdoilla. 

Kahden viime vuoden aikana rahasto on kerännyt tietoa ja kokemuksia pilottihankkeiden ja Globus Opstart -ohjelman kautta ohjelman seuraavan vaiheen pohjustukseksi.

Rahaston hallitus päätti 25. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan, että Globus-ohjelman kehittäminen perustuu  myös tulevalla kaudella kokonaisvaltaiseen ja moniulotteiseen malliin, jossa Globus Opstartia ja kumppanuusprojekteja täydennetään vuodesta 2022 lähtien uudella monivuotisella tukimuodolla.

Rahaston hallitus on päättänyt, että vuodesta 2022 alkaen Globus-ohjelmaa laajennetaan uudella monivuotisella tukiohjelmalla. Lisäksi rahasto jatkaa Globus Opstart -ohjelmaa ja työtä pilottiprojektien parissa. Tällä pyritään varmistamaan tutkiva ja monialainen lähestymistapa, joka mahdollistaa useiden ja monipuolisten näkökulmien ja ilmaisumuotojen sisällyttämisen osaksi Globus-ohjelmaa.

Uuden tukiohjelman odotetaan käynnistyvän keväällä 2022. Tietoa hakuajankohdista ja -kriteereistä julkaistaan ensi vuoden aikana.

Rahaston hallituksen uusi puheenjohtajuus
Ruotsi on Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtajamaa vuosina 2022-2023. Hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Cecilie Tenfjord-Toftbyn ja Kajsa Ravinin varapuheenjohtajaksi. Ensimmäistä kertaa rahaston historiassa hallitusta johtavat kaksi naista.

               
Cecilie Tenfjord-Toftby. Kuva: Sveriges Riksdag         Kajsa Ravin. Kuva: Susanne Kronholm

Cecilie Tenfjord-Toftby on toiminut kansanedustajana Ruotsin valtiopäivillä Moderaterna-puolueen riveissä vuodesta 2008. Hän on myös Pohjoismaisen neuvoston Ruotsin valtuuskunnan jäsen ja Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja.

Kajsa Ravin on Ruotsin taideneuvoston johtaja. Hänellä on usean vuoden kokemus kulttuuripolitiikan parissa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Rahaston hallituksen puheenjohtajuus kiertää Pohjoismaiden välillä. Kukin pohjoismaa toimii puheenjohtajana kaksi vuotta peräkkäin. Norjan on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 2019-2021.