ferdinand-stohr-230173-unsplash.jpg

Oxford Researchin laatiman strategisen sidosryhmäanalyysin tavoitteena on ollut tarjota kattava kuva Pohjoismaisen kulttuurirahaston merkityksestä ja roolista taide- ja kulttuurielämän kehitykselle Pohjoismaissa, sekä tarjota mahdollisia suuntaviivoja rahaston tulevaa strategiatyötä ja toiminnan suunnittelua varten.

Tutkimus osoittaa, että Pohjoismaisen kulttuurirahaston toiminta-alueisiin ja -tapoihin ollaan yleisesti varsin tyytyväisiä kyselyyn vastaajien keskuudessa. Tukiohjelmat, mukaan lukien HANDMADE ja puls koetaan merkityksellisiksi ja arvokkaiksi. Rahaston viestintätyö koetaan myös yleisesti tärkeäksi, vaikkakin rahaston kulttuuripoliittiseen rooliin toivotaan selvennystä.

Raportti sisältää myös ehdotuksia mahdollisiksi tuleviksi panostusalueiksi. Näitä ovat mm. yhteistyö muiden kulttuurirahastojen kanssa, rahaston verkostoitumistyön kehittäminen sekä toiminnan kehittäminen suhteessa kansainvälistymiseen, digitalisoitumiseen sekä muihin ’suuriin haasteisiin’ (esim. ympäristö ja muuttoliike).