Mondiacult Umbraco

Kuva: UNESCO/ Mondiacult 2022

Mondiacult 2022 -konferenssi järjestetään Mexico Cityssä 28.-30. syyskuuta. Tapahtuman aikana edustajat ympäri maailmaa pyrkivät löytämään uusia tapoja sisällyttää kulttuurialan tarpeet paremmin päätöksentekoon ja tutkimaan, miten kulttuuri voi osaltaan edistää kestävää kehitystä. Maailmanlaajuisessa konferenssissa tarkastellaan myös kulttuuripolitiikan roolia maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa sekä kartoitetaan nykyisiä kulttuurisia suuntauksia, mukaan lukien covid-19-pandemian vaikutukset taiteeseen ja kulttuuriin.

Yksi konferenssin päätavoitteista on tasoittaa tietä kulttuurin täysimääräiselle ymmärtämiselle globaalisena julkisena hyödykkeenä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa.

Kajsa Ravin, Ruotsin taideneuvoston pääjohtaja ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen varapuheenjohtaja, moderoi konferenssissa sivutapahtuman, joka liittyy Pohjoismaisen kulttuurirahaston ja Unescon hiljattain käynnistämään kumppanuushankkeeseen.

Sivutapahtuma järjestetään torstaina 29. syyskuuta klo 14-15 (Meksikon aikaa), ja sen järjestää Interagency Platform on Culture and Sustainable Development. Tapahtuma kokoaa yhteen YK:n eri virastojen ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien edustajia keskustelemaan aiheesta "Kulttuuri globaalina julkisena hyödykkeenä: ihmiskeskeinen kulttuuripolitiikan ohjelma".

Kajsa Ravin esittää avauspuheenvuoron yhdessä Unescon kulttuurista vastaavan apulaispääjohtajan Ernesto Ottone R: n kanssa, minkä jälkeen keskustelussa on tarkoitus visioida aiempaa ihmiskeskeisemmän kulttuuripolitiikan osatekijöitä. Keskustelussa sivutaan aiheita, kuten ihmisarvoinen työ, osaaminen ja innovaatiot; koulutusmallit eriarvoisuuden korjaamisessa kulttuurialalla ja sen ulkopuolella; nykyistä tehokkaampi ihmisoikeuksiin perustuva hallintojärjestelmä; ja kulttuurin vaikutus koko kehitysspektrissä.

Lue lisää tapahtumasta Unescon verkkosivulla. 

Tapahtuma on myös nähtävissä verkossa täällä