Globus Opstart Första Beviljade Stöd

Projekteja yhdistää pyrkimys kehittää yhteistyötä ja verkostoja yli kansallisten rajojen. Globaalin pandemian ja rajoitusten aikana projektit osoittavat merkittävää luovuutta sekä kykyä ajatella uudella tavalla niin ideoiden kehittämisen kuin menetelmien valinnan ja yhteistyön toteutuksen suhteen.

Tuetut projektit edustavat laajalti eri taiteen ja kulttuurin aloja ja ilmaisumuotoja. Uutta globaalia työtä luodaan niin museo- ja designalalla kuin myös nykysirkuksen ja installaatioiden parissa. Projektien aiheina on mm. Saamen ja Nubian alueiden yhteisen historian tutkiminen taiteen keinoin sekä taiteilijayhteistyö Tanskan ja Japanin välillä virtuaalisia yhteistyömuotoja käyttäen.

Globaaleja teemoja ja diskurssia käsitellään usein monialaisesti ja paikallisista näkökulmista käsin, uusia tapaamismuotoja hyödyntäen.

Rahaston muista tukiohjelmista poiketen Globus Opstart ei sisällä vaatimusta Pohjoismaiden sisällä tapahtuvasta alueellisesta yhteistyöstä. Tästä huolimatta tuetuissa projekteissa luodaan aivan uudenlaista globaaliin näkökulmaan pohjautuvaa pohjoismaista merkittävyyttä.

Löydä tuetut Globus Opstart -projektit täältä

Globus Opstart -haku on avoinna 6. joulukuuta 2020 saakka.