Malmo-Live-at-night2.jpg

Kulttuuripoliittisen huippukokouksen tavoitteena on tuoda paikallista ja alueellista näkökulmaa Pohjoismaiden väliseen kulttuuripoliittiseen yhteistyöhön. Kokouksessa jaetaan kokemusta ja tietoa kuntien, alueiden ja valtioiden mahdollisuuksista vahvistaa kulttuurin toimintaedellytyksiä Pohjoismaissa sekä kehittää yhteistyötä eri tasojen välillä. Kokouksessa keskitytään kulttuuripolitiikan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Tavoitteena on lisäksi selvittää, kuinka pohjoismaista yhteistyötä voitaisiin kehittää paikalliselta ja alueelliselta tasolta käsin.

Huippukokouksen kohderyhminä ovat paikalliset, alueelliset ja kansalliset kulttuuripoliitikot eri Pohjoismaissa.