Till Webbplatsen

Folk och Kultur järjestetään kuudetta kertaa 8.–11. helmikuuta Eskilstunassa. 

Pohjoismainen kulttuurirahasto osallistuu suureen kulttuuripoliittiseen konferenssiin jo neljättä vuotta peräkkäin. Rahaston johtaja Benny Marcel kertoo tapahtumaan liittyvässä haastattelussa, että rahaston ensisijaisena tavoitteena on useiden vuosien ajan ollut vahvistaa ja pitää yllä jatkuvaa keskustelua kulttuuripolitiikan kehittämisestä: 

"Folk och Kultur -konferenssi ei ole luultavasti koskaan ollut niin ajankohtainen kuin nyt. Meidän on jatkuvasti keskusteltava muun muassa siitä, miksi tarvitsemme kulttuuripoliittisia toimia ja miten voimme turvata vapaan kulttuurin ja demokratian periaatteet lisäämällä yhteistyötä. Toivottavasti Folk och Kultur voi toimia ponnahduslautana ja inspiraation lähteenä tiedon ja kokemuksen vaihdolle, joka on niin välttämätöntä meille kaikille taide- ja kulttuuripolitiikan alalla työskenteleville."

Tänä vuonna rahasto vetää kahta keskustelutilaisuutta ruotsalaisten puoluejohtajien kanssa. Tilaisuuksissa kuullaan vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostaria ja ympäristöpuolueen Per Bolundia. Keskusteluissa taiteen merkitystä yhteisöille ja niiden kehittämiselle lähestytään konkreettisen taideteoksen kautta.

Lisäksi rahasto osallistuu seuraaviin paneelikeskusteluihin: keskustelu Ruotsin radion toimitusjohtajan Cilla Benkön kanssa radion roolista demokraattisessa yhteiskunnassa ja muuttuvassa turvallisuustilanteessa, paneelikeskustelu "Offentlig och privat finansiering i skön förening (? ) - exempel från Norge", keskustelu "Scenkonstens framtida ledare", jossa pohditaan, millaisia taitoja esittävän taiteen johtajilta vaaditaan tulevaisuudessa, sekä keskustelu "Scenkonsten - steget framåt inom kompetensutveckling och karriärväxling", jossa keskitytään uusiin esittävän taiteen alalla käyttöön otettuihin toimenpiteisiin taiteilijoiden joustavan työllistymisen ja taitojen kehittämisen varmistamiseksi.

Benny Marcel näkee, että rahaston mukanaolo kulttuuripoliittisessa konferensissa mahdollistaa pohjoismaisen näkökulman vahvistamisen ruotsalaisessa konferenssissa. Hän uskoo, että Pohjoismaiden välisellä kulttuuriyhteistyöllä on merkittävä mahdollisuus vahvistaa kulttuuria sekä  tuottaa uutta tietoa ja kehitystä: 

"Aiemmin historiassa  Pohjoismaiden välillä on käyty paljon yhteiskunnallista keskustelua  ja ajatusten vaihtoa[...] Voisimmeko  pystyä samaan myös tänä päivänä? Pohjoismainen yhteistyö ei ole luultavasti koskaan ollut niin tärkeää kuin nyt. Otetaan siitä kaikki irti ja selvitetään, mitä voimme saada aikaan yhdessä konferenssin aikana. "

Voit lukea Benny Marcelin koko haastattelun täältä (ruotsiksi). 

Löydät koko Folk och Kultur -konferenssin ohjelman täältä.