arts summit.PNG

Rovaniemellä järjestettävä Arctic Arts Summit jatkaa arktisen taiteen huippukokousten sarjaa. Ensimmäistä kertaa tapahtuma järjestettiin Harstadissa, Norjassa vuonna 2017. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin asemaa arktisella alueella sekä edistää arktisten maiden välistä yhteistyötä. Tapahtumaan osallistuu taiteilijoita, eri taide- ja kulttuuriorganisaatioiden edustajia sekä lainsäätäjiä kaikista arktisen neuvoston jäsenmaista. Huippukokouksen teema on tänä vuonna “The Arctic as a Laboratory for sustainable art and cultural policy”.

Ensimmäisenä päivänä Pohjoismainen kulttuurirahasto osallistuu keskeisten taiteen kehittämis- ja tukiorganisaatioiden tapaamiseen, missä keskustellaan tulevaisuuden tavoista vastata taiteen ja kulttuurin asettamiin haasteisiin. Seuraavana päivänä kulttuurirahasto on osana paneelikeskustelua, jonka tavoitteena on tarjota uusia näkemyksiä kestävän kehityksen edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin pohjoisella napapiirillä. Kolmantena päivänä kulttuurirahasto esittelee neljä tuen saanutta HANDMADE-projektia osana Art in the Arctic or the Arctic in the Art -kokonaisuutta yhdessä Norwegian Crafts ja Lapin yliopiston kanssa.

Huippukokoukseen voivat ilmoittautua kaikki organisaatiot ja toimijat, jotka työskentelevät taiteen ja kulttuurin tai kulttuuripolitiikan parissa, ja ovat kiinnostuneita paikallisista aloitteista, alueellisesta kehityksestä, taidehallinnosta sekä taiteellisten verkostojen edistämisestä eri puolilla maailmaa. Lisätietoa huippukokouksesta, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löydät täältä (englanniksi).

Lapin yliopisto toimii huippukokouksen vastuutahona.