Victor Garcia Iaqua2snpbk Unsplash

Rahaston hallitus on samalla päättänyt käynnistää uuden kumppanuushankkeen, jonka tarkoituksena on edistää tietoon pohjautuvaa työtä kulttuuripolitiikan kehittämiseksi Pohjoismaissa. Tavoitteena on laajentaa kulttuuripolitiikan toimialaa ja luoda uusi perusta taidetta, kulttuuria ja politiikkaa koskevalle työlle Pohjoismaissa.

Ylimääräinen avustus kritisoidun budjettiehdotuksen jälkeen
Pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdistuvat suuret budjettileikkaukset ovat herättäneet voimakasta kritiikkiä ja poliittista vastustusta eri puolilla Pohjoismaita. Pohjoismaiden yhteistyöministerit ja Pohjoismaiden neuvosto ovat nyt päättäneet myöntää Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle ylimääräisen 750 000 tanskan kruunun suuruisen avustuksen vuodelle 2021.

Jorodd Asphjell, rahaston hallituksen puheenjohtaja kommentoi:
2020 on ollut poikkeuksellisen vaikea vuosi kulttuurialalle. Olemme Pohjoismaisessa kulttuurirahastossa tehneet kaikkemme vahvistaaksemme ja tukeaksemme hakijoitamme ja heidän toimintaansa. Samalla vuosi 2020 on kuitenkin ollut myös uraauurtava rahastolle, sillä olemme kokeneet ennenkokemattoman vahvan tuen toiminnallemme, etenkin kulttuurialan ja politiikan tahoilta. Tämän ansiosta rahastoon kohdistuvat leikkaukset ovat huomattavasti ennakoitua pienemmät.

Uusi kumppanuushanke kehittämään tulevaisuuden kulttuuripolitiikkaa Pohjoismaissa
Rahaston hallitus on juuri päättänyt käynnistää uuden pohjoismaisen kumppanuushankkeen, jonka tarkoituksena on luoda uusia yhteyksiä kulttuuripolitiikan kehittämiselle Pohjoismaissa. Tavoitteena on luoda uudenlaista ymmärrystä ja osaamista Pohjoismaissa sekä mahdollistaa uusien, eri aloja ja maita yhdistävien ratkaisujen ja ideoiden kehittämisen. Samalla projektin tarkoituksena on luoda perustaa entistä laajemman rahoituspohjan kehittämiselle kulttuuri- ja taidealalla Pohjoismaissa.

”Koemme, että ajoitus hankkeen aloittamiselle on juuri oikea. Pohjoismaat ovat luomassa uutta identiteettiä, ja covid-19 -pandemia on vahvistanut olemassa olevia haasteita ja ongelmia kulttuurialalla. Haluamme toimia yhteisvoimin, luoda uusia yhteyksiä ja toimia entistä pitkäjänteisemmin kehittääksemme aiempaa parempia edellytyksiä taide- ja kulttuurielämälle Pohjoismaissa”, Asphjell sanoo.

Rahaston johtajan Benny Marcelin mukaan uusi hanke on tärkeä edistysaskel taide- ja kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen vahvistamiseksi:
”Olemme vuonna 2020 kokeneet entistä vahvemmin taide- ja kulttuurielämän läsnäolon työssämme. Olemme olleet suoraan yhteydessä moniin toimijoihin ja tukiohjelmiemme kautta olemme nähneet, kuinka kulttuuri- ja taideala on ollut mukana luomassa täysin uudenlaista merkitystä pohjoismaiselle yhteistyölle.

Hallituksen päätös uuden kumppanuushankkeen aloittamiseksi on jälleen yksi edistysaskel taide- ja kulttuurialan hyväksi. Olemme vuonna 2021 mukana luomassa jotain täysin uutta, joka mahdollistaa rahaston yli 50-vuotisen osaamisen hyödyntämisen entistä pitkäjänteisemmin. Haluamme luoda uuden organisaation, joka voi koota tietoa eri Pohjoismaista ja olla mukana luomassa tulevaisuuden kulttuuripolitiikkaa Pohjoismaissa. Tarve tiedon jakamiselle ja yhteistyön kehittämiselle on suuri. Tietoa ja osaamista kootaan kunkin Pohjoismaan sisällä, mutta sitä ei jaeta riittävästi maiden välillä. Siksi haluamme tämän hankkeen myötä luoda uudenlaisen toimijan, joka voi edistää keskustelua ja taiteen mahdollisuuksia niin yksittäisen kansalaisen näkökulmasta kuin laajemmissa yhteiskunnallisissa yhteyksissä Pohjoismaissa.”

Rahaston tavoitteena on kehittää hankkeelle toimintamalli ja ensimmäiset kumppanuudet ensi vuoden aikana. Hankkeen toiminta on tarkoitus käynnistää syksyllä 2021.