Foto

Verkoston tavoitteena on vahvistaa mukana olevien rahastojen mahdollisuuksia kehittää omia strategioitaan, ohjelmia ja projekteja sekä pohjoismaisella että kansainvälisellä tasolla. Verkosto tarjoaa lisäksi konkreettisen mahdollisuuden niin tiedon kuin myös osaamisen jakamiseen ja analysoimiseen.

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä Färsaarten Pohjolan talon kanssa.

Tapaamisen taustaa

Pohjola, joka koostuu 27 miljoonasta asukkaasta, on maailman seitsemänneksi suurin maantieteellinen alue ja sen yhteen laskettu talous on kooltaan kahdenneksitoista suurin. Kulttuuri ja taide ovat olleet pitkään laajan pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä, ja juuri ne ovat vahvistamassa Pohjolan kasvavaa merkitystä suhteessa muuhun maailmaan.

Ne mallit ja rakenteet, jotka ovat ohjanneet meitä sukupolvesta toiseen, ovat muuttuneet merkittävästi. Meidän täytyy nähdä, ymmärtää ja kertoa yhteiskunnasta ja Pohjolasta uusin tavoin. Taide ja kulttuuri voivat osaltaan luoda rajattomia ja globaaleja verkostoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään ja kehittämään hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Yksityiset rahastot ovat tärkeä osa tätä kehitystyötä.

Näemme sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia pohjoismaisten rahastojen välillä. Monet säännöt, lait ja päätökset voivat vaikuttaa epäselkeiltä ja hämmentäviltä. Rahastot joutuvat usein samanaikaisesti navigoimaan, tekemään päätöksiä sekä määrittämään toimintansa merkityksen tarkkaan rajattujen toiminta-alueiden sisällä.

Färsaaret tapaamispaikkana antaa kaikille kokoukseen osallistuville mahdollisuuden poistua hetkeksi omista keskuksistaan sekä mahdollisuuden kokea suurten geopoliittisten muutosten vaikutus pienen maan näkökulmasta.