Noah Buscher 1162194 Unsplash

Rahaston strategia 2019-2022 hyväksyttiin vuoden 2018 lopussa. Tulokset kuluneen 2,5 vuoden ajalta osoittavat, että valittu suunta on oikea, ja että strategian sisältämien panostusten merkitys on päivittynyt koronapandemian myötä.   

Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jorodd Asphjell toteaa:
Hallituksen päätöksen myötä pidentää ja tarkentaa strategiaa otamme tärkeän askeleen entistä kauemmas tulevaisuuteen ja korostamme taide- ja kulttuuriyhteistyön merkitystä keskeisenä tulevaisuuden tekijänä. Valitettavasti pohjoismaisessa yhteistyössä on viime aikoina vähennetty nimenomaan kulttuuriyhteistyön painoarvoa. Tämä on tapahtunut vieläpä aikana, jona maat investoivat kansallisella tasolla merkittäviä summia kulttuurielämän selviämiseen ja käynnistämiseen pandemian jälkeen. Olemme siksi pitäneet välttämättömänä tarkentaa rahaston panostuksia voidaksemme jatkaa strategiakauden alkuosasta saatujen kokemusten kehittämistä ja tukea sitä, että nykyistä useampi toimija voisi osallistua pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön.

Päivitetty strategia säilyttää strategian kolme yleistavoitetta, jotka kaikki toimivat tavallaan Pohjolan taiteen, kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden edistäjinä:

  1. Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taiteen ja kulttuurin tuotantoa ja innovointia.
  2. Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön taide- ja kulttuuriverkostoja.
  3. Pohjoismainen kulttuurirahasto kehittää ja levittää tietoa taide- ja kulttuurielämästä edistääkseen Pohjoismaiden kulttuuripolitiikan kehitystä.


Yleistavoitteiden pohjalta olemme muotoilleet neljä monialaista strategista panostusaluetta, joista kukin tukee yleistavoitteita ja linjaa siten rahaston työtä strategiakaudella. Panostusalueita on tarkennettu ja selkiytetty viime vuosien kokemusten pohjalta, sekä varmistaaksemme entistä yhtenäisemmän suunnan rahaston tukitoiminnan kehittämisen, tiedontuotannon vahvistamisen ja kulttuuripolitiikan kehittämisen saralla.

Tulevana strategiakautena rahasto tulee mm. edistämään tukitoiminnan entistä pitkäjänteisempää kehitystyötä sekä kehittämään laajempaa rahoituspohjaa strategisen kehitystuen muodossa sekä rakentamalla uudenlaista yhteistyötä muiden rahastojen kanssa. Strategia antaa myös entistä selkeämmän suunnan Globus-ohjelman jatkokehittämiselle, ja edistää lisäksi tiedontuotannon ja kulttuuripolitiikan kehittämisen vahvistamista pohjoismaisen kumppanuusprojektin ja rahaston antologian jalkauttamisen muodossa.

Lue päivitetty ja pidennetty strategia täällä.