Globus Opstart Lansering Nyhet

Globus Opstart -ohjelman myötä rahasto kutsuu hakijat osaksi Globus-panostuksen kehittämistä. Tavoitteenamme on tutkia taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisen globaalin yhteistyön toteutumista ja kehittämistä Pohjoismaiden ja muun maailman välillä.  

Rahasto vastaanottaa hakemuksia 1.9.-6.12.2020 välisenä aikana. Projektille voi hakea tukea korkeintaan 50 000 Tanskan kruunun verran. Vuoden 2020 aikana rahasto suunnittelee tukevansa noin 15-25 Globus Opstart -projektia.

Kannustamme hakijoita ajattelemaan uudella tavalla niin projektin idean ja teeman, kuin verkostoitumisen ja yhteistyön suhteen. Kannustamme hakijoita myös tutkimaan ja kehittämään selkeitä rakenteita ja projektin organisoinnin tapoja, jotka tulevaisuudessa edesauttavat pitkäjänteisten ja kestävien suhteiden ja verkostojen rakentamista osana globaaleja yhteistyöprojekteja.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että projektiin osallistuu Pohjoismaiden ulkopuolella toimivia taiteilijoita tai kulttuurialan toimijoita, jotka ovat sitoutuneet projektiin. Projektilla on oltava kytkös Pohjoismaihin, mutta sen toteuttaminen ei ole mahdollista pelkästään Pohjoismaissa.

Projektit voivat sisältää fyysisiä tapaamisia tai erilaisten digitaalisten alustojen avulla toteutettavaa yhteistyötä.

Lue lisää Globus Opstart -ohjelmasta täältä