photo-1429962714451-bb934ecdc4ec.jpg

Puls on vuosina 2017 ja 2018 tukenut jo yli 9 miljoonalla Tanskan kruunulla keikkapaikkoja ja festivaaleja eri Pohjoismaissa. Pohjoismainen lisärahoitus auttaa vahvistamaan puls-verkostoa entisestään ja mahdollistaa uusien konserttielämysten tarjoamisen laajalle yleisölle vuosina 2019-2020.  

Ketkä ovat mukana puls-ohjelmassa 2019-2020? 

Puls-ohjelmassa on tällä hetkellä mukana 62 konserttijärjestäjää, ja tähän menessä verkosto on mahdollistanut yli 250 pohjoismaisen artistin esiintymisen.  

62 puls-järjestäjää jakautuvat maittain seuraavasti: 

 • Tanska: 15 järjestäjää
 • Suomi: 10 järjestäjää
 • Färsaaret: 4 järjestäjää
 • Grönlanti: 1 järjestäjä
 • Islanti: 10 järjestäjää
 • Norja: 8 järjestäjää
 • Ruotsi: 13 järjestäjää
 • Ahvenanmaa: 1 järjestäjä


Puls pyrkii vuonna 2019 ja siitä eteenpäin vahvistamaan verkostoa entisestään sekä rohkaisemaan järjestäjiä entistä aktiivisemmin pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Rahoitus:

Vahvistunut puls-rahoitus 2019-2020:

 • 3-3,5 milj. DKK, Pohjoismainen kulttuurirahasto
 • 1 milj. DKK, Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto
 • 400.000 DKK, Tanskan taiderahasto
 • 223.000 DKK, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö